Stefan Schildt blir IT-direktör för Stockholms läns landsting

Den 15 augusti tillträder Stefan Schildt som IT-direktör för Stockholms läns landsting. Han får en central roll i det omfattande digitala förändringsarbetet som landstinget påbörjat.

Stefan Schildt kommer närmast från en tjänst som biträdande IT-direktör inom Stockholms stad, där han under många år haft en central roll i arbetet med stadens digitalisering. Stefan har där haft en drivande roll i det digitala förändringsarbetet och ett stort ansvar för styrning och strategi av digitala frågor på övergripande nivå.

– Stockholms läns landsting står inför en av Sveriges största digitala reformer för att vi ska kunna arbeta effektivare och möta stockholmarnas förväntningar på en enklare, friskare och tryggare vardag. Jag är glad och stolt över att Stefan Schildt nu kommer axla rollen som ledare för det omfattande digitala förändringsarbetet, säger Malin Frenning, landstingsdirektör för Stockholms läns landsting.

Stefan Schildt kommer att ingå i SLL koncernledning och rapportera till Malin Frenning. Stefan tillträder tjänsten den 15 augusti.

Tillbaka till nyhetslistan