IT-störningar runt lunchtid åtgärdade

I samband med ett tekniskt underhållsarbete hade Stockholms läns landsting under förmiddagen IT-störningar i flera verksamheter. Problemet påverkade också åtkomst till landstingets webbplats, sll.se.

IT-störningarna är åtgärdade och påverkade system återgår nu successivt i drift, och vissa verksamheter kan under den tiden uppleva fortsatta problem. Vid IT-störningar använder vårdgivarna reservrutiner för att upprätthålla patientsäkerheten. Landstinget centralt har under störningen haft normalläge.

Tillbaka till nyhetslistan