De får landstingets Miljöpris 2017

Kamilla Svensson, civilingenjör och miljösamordnare på Stockholms läns landstings sjukvårdsområde (SLSO), får landstingets miljöpris 2017 för utvecklingen av ett dataprogram som minskar miljöpåverkan och svinnet av läkemedel.

Årets eldsjäl har gett oss bättre bullerskydd för spårtrafiken, och "Burkskurk", filmen om hur man ska hantera farligt sjukhusavfall, fick "folkets röst" och får därmed hederspriset.

Miljöpriset 2017 för bästa innovation, teknikutveckling eller nytänkande har delats ut.
Priset ska stimulera och uppmärksamma goda exempel från miljöarbete i verksamheter som finansieras av Stockholms läns landsting. Prissumman, om 20 000 kronor, ska användas till att utveckla eller sprida idén.

Lyfte fram stöd och samarbete

Årets vinnare av Miljöpriset har designat en databas som håller koll på allt läkemedel som kasseras. Där kan man bland annat se om det beställs för mycket av vissa läkemedel. Det innebär minskad miljöbelastning och bättre användning av läkemedel.

– Databasen gör att vi kan analysera och vidta rätt åtgärder. Det är ett viktigt verktyg för att kunna se mönster, medvetandegöra personalen och ändra rutinerna, säger Kamilla Svensson, civilingenjör och miljösamordnare på SLSO Rättspsykiatri.

Annette Alkebo, tf innovationschef vid SLL Forskning och Innovation, har följt Kamilla Svenssons arbete på nära håll.

– Det är i första hand ett miljöprojekt, men det ger även andra konsekvenser, som effektivare hantering på mindre avdelningar och bättre kontroll på läkemedel. Ett mycket bra hjälpmedel som stärker sjuksköterskorna i sin roll, säger hon.

Årets eldsjäl triggas av utmaningar

Årets eldsjäl heter Åke Alexandersson och är projektledare för Bullerprojektet på Roslagsbanan.

– I tätbebyggda områden är det inte bra att ha höga träskärmar som skär av landskapet. De nya skärmarna i lättbetong är inte mer än 70 cm höga och har absorbenter på insidan som slår sönder ljudet. De är effektivare, snyggare och billigare, säger han.

Stefan Wallin, chef för sektionen Hållbar utveckling på Trafikförvaltningen är imponerad av Alexanderssons arbete.

– Jag tycker att det är jätteroligt att Åke Alexandersson får priset som årets eldsjäl. Han har verkligen drivit på utvecklingen och triggats av utmaningarna. Bullerdämpande åtgärder blir allt viktigare eftersom bebyggelsen kryper närmare vår trafik och människor måste få en dräglig boendemiljö. Ibland går det bara att göra genom att bygga olika former av bullerskydd och där har Åke gjort ett fantastiskt arbete på svåra platser.

Hederspriset för film om riskavfall

Hederspristagaren som utses genom en webbomröstning blev i år Fotogruppen och Servicegruppen vid Södersjukhuset. De fick priset för "Burkskurk", en informationsfilm om hantering av vårdens riskavfall.

– Film är det som gäller nu om man vill informera. Nya generationer vill inte läsa en manual utan klicka på en filmlänk, säger Clas Fröhling, sektionschef för Fotogruppen.

Fungerar bra i internutbildning

Mahyar Haji Akbar, miljöombud i Servicegruppen vid Södersjukhuset använder filmen när han föreläser för miljöhandläggare på sjukhuset och de visar den i sin tur för miljöombuden på avdelningarna.

– Filmen fungerar jättebra i internutbildningen. Det gäller ju att skydda både de som hanterar riskavfall och att det inte ska hamna på fel ställe, säger Mahyar Haji Akbar.

Landstingets hållbarhetschef Charlotta Brask var på plats för att gratulera pristagarna.
- För mig är Miljöpriset inte bara en tävling med vinnare, utan också en guldgruva för att hitta goda exempel som vi kan sprida vidare för att nå våra miljömål, säger Charlotta Brask.
Se filmen Burkskurk

Läs mer om Miljöpriset, vinnarna och de nominerade bidragen på miljopriset.se.

Tillbaka till nyhetslistan