Uppdatering torsdag kl 18.30: Fyra personer vårdas på akutsjukhus och fortsatt krisstöd hela veckan

Fyra personer vårdas fortfarande på akutsjukhus efter attentatet på Drottninggatan, varav en på intensivvårdsavdelning. Nästa uppdatering här görs imorgon fredag.

Arbetet med att ta hand om skadade och drabbade efter attentatet på Drottninggatan den 7 april fortsätter med full kraft och Stockholms läns landsting befinner sig i stabsläge. Det innebär att ledningen och viktiga funktioner finns samlade för att kunna följa händelseutvecklingen och fatta snabba beslut om ytterligare insatser om så skulle behövas.

- Det är fortfarande människor som behöver stöd och hjälp för att bearbeta upplevelser och reaktioner efter attentatet den sjunde april. Krisreaktioner kan yttra sig på olika sätt och kan komma vid olika tidpunkter. Erfarna krisstödjare finns tillgängliga dygnet runt på krisstödstelefonen, och den drop-in-mottagning vi har tillsammans med Stockholms stad har öppet resten av veckan, säger Patrik Söderberg, katastrofmedicinsk chef vid Stockholms läns landsting.

Krisstödstelefon

Landstingets krisstödstelefon öppnade direkt efter fredagens attentat. Om man behöver stöd ska man ringa växelnumret 08-517 700 00 och be att få komma till krisstödstelefonen. Även sjuksköterskorna på 1177 Vårdguiden finns tillgängliga på telefonnummer 1177 dygnet runt.

Krisstödscentrum

Stockholms stad och Stockholms läns landsting har ett gemensamt krisstödscentrum, med drop-in, på Hantverkargatan 3D i Stockholm. Dit finns möjlighet att komma och prata om sin oro eller sina upplevelser. Krisstödscentrum kommer att vara öppet varje dag klockan 12.00-21.00 fram till och med söndag den 23 april.

Sjukhusvårdade

Sedan uppdateringen som publicerades under långfredagen har ingen patient skrivits ut. Fyra patienter vårdas fortfarande på akutsjukhus. En av dem vårdas fortfarande på intensivvårdsavdelning. Samma uppgift som tidigare gäller att en person avlidit på sjukhus.

Det finns också patienter som fått vård hos olika vårdgivare efter händelsen men som inte behövt läggas in. Patienter har också fått vård för krisreaktioner.

Så arbetar landstinget nu

Landstinget fortsätter att arbeta i stabsläge för att noga följa arbetet och snabbt fatta nödvändiga beslut. Samarbetet fortsätter också med andra myndigheter. Stabsläge är det beredskapsläge som ligger över normalläge.

Länets akutsjukhus har normalläge, arbetar enligt sina ordinarie rutiner och har beredskap att utöka vid behov.

Utvärdering av insatserna

Landstinget kommer framöver att göra en noggrann utvärdering av händelsen.

- Både vi som leder arbetet och våra verksamheter arbetar med att ta hand om de som skadats fysiskt och om de som har behov av psykologiskt stöd. Vi har också många medarbetare som påverkats på olika sätt av det som hänt. Efter en sådan här allvarlig händelse och stor insats så görs självfallet mer ingående utvärderingar och det kommer vi också göra i samarbete med de verksamheter som är involverade, säger Patrik Söderberg, katastrofmedicinsk chef vid Stockholms läns landsting.

Uppdatering

Nästa uppdatering här görs imorgon fredag om ingen förändring av läget sker.

Bakgrundsfakta om beredskapslägen

Det finns tre beredskapslägen utöver normalläge.

• Katastrofläge är det högsta beredskapsläget där landstinget arbetar i fullt utbyggd stab och har möjlighet att kalla in alla tillgängliga resurser och göra stora omprioriteringar.

• Förstärkningsläge är det näst högsta beredskapsläget där insatser kan samordnas, samverkan sker med övriga aktörer och nödvändiga förstärkningar snabbt kan vidtas.

• Under det ligger stabsläge där ledningen är samlad för att följa en händelseutveckling och fatta nödvändiga beslut.

Tillbaka till nyhetslistan