Pressmeddelande: Bekräftade uppgifter om drabbade av händelsen i centrala Stockholm

Akutsjukhusen i länet kan nu bekräfta att en person har avlidit på sjukhus efter händelserna i centrala Stockholm. 15 skadade vuxna och barn vårdas på sjukhus. 9 av dem är allvarligt skadade.

Sjukhusen har fortsatt hög beredskap att ta emot fler skadade. Det är för tidigt att ge mer detaljerade uppgifter.

- Mina tankar går till alla de som drabbats. Vi har fullt fokus på det arbete som krävs för att ta hand om skadade och drabbade och vi arbetar tillsammans med övriga myndigheter, säger Johan Bratt, chefläkare för Stockholms läns landsting.

Landstingets centrala ledning har övergått till förstärkningsläge och fortsätter samla sina resurser.

Många är oroliga efter händelsen. Landstingets stödtelefoner för psykologiskt krisstöd har öppnat och de hittar man på webbplatsen 1177.se. Där finns också mer information om allvarliga händelser.

Tillbaka till nyhetslistan