Krisstöd ett prioriterat uppdrag för primärvården

Stöd, vård och behandling till personer med krisreaktioner efter attentatet på Drottninggatan ingår i husläkarmottagningarnas grunduppdrag. Sexton husläkarmottagningar har just nu extra kapacitet för att ta emot personer i behov av krisstöd. 1177 Vårdguiden ger sjukvårdsrådgivning och vägledning i vården dygnet runt.

Primärvården, däribland husläkarmottagningar, BVC och närakuter, har ett fortsatt viktigt uppdrag att ge stöd och vård till personer som påverkats direkt eller indirekt av händelserna på Drottninggatan den 7 april. Dessutom fortsätter de barn- och ungdomsmedicinska mottagningarna att ge krisstöd till barn och unga inom ramen för sitt uppdrag.

- Krisreaktioner är individuella och kan för vissa komma lång tid efter själva händelsen. Och det är viktigt att söka hjälp om reaktionerna kvarstår länge, eller blir till ett hinder i vardagen. Vi som arbetar inom sjukvården behöver vara särskilt uppmärksamma på detta under lång tid framöver, inte minst inom primärvården, säger Johan Bratt, chefläkare för Stockholms läns landsting.

Psykosociala insatser är en del i första linjens hälso- och sjukvård när det gäller psykisk ohälsa och ingår som en del i husläkarmottagningarnas uppdrag. Utöver psykiatriska bedömningar, vård och behandling för personer med lindriga till måttliga psykiska besvär, kan husläkaren hjälpa till med remiss och vägledning till psykiatrisk specialistvård om det finns behov av det.

Sexton husläkarmottagningar med extra kapacitet

Sexton husläkarmottagningar har meddelat att de just nu har extra kapacitet för att ta emot personer i behov av krisstöd. Dit kan personer vända sig oavsett om eller var de är listade någonstans. Därtill är alla husläkarmottagningar som vanligt tillgängliga för personer i behov av stöd eller vård.

Följande sexton husläkarmottagningar har något högre kapacitet för psykosociala insatser just nu:
• Din vårdcentral Bagarmossen
• Aleris vårdcentral Björkhagen
• Solna husläkarmottagning i Frösunda
• Flemingsbergs vårdcentral
• Capio Vårdcentral Väsby
• Familjeläkarna i Saltsjöbaden
• Familjeläkarna i Husby
• Saltsjöbadens vårdcentral
• Familjeläkarna i Tungelsta
• Vaxholms vårdcentral
• Tveta hälsocentral, Södertälje
• Flottiljens vårdcentral Järfälla
• Kvartersakuten Surbrunn
• Gustavsberg vårdcentral
• Gärdets vårdcentral
• Essinge vårdcentral

1177 Vårdguiden ger råd om krisstöd och vård

Sjuksköterskorna på 1177 Vårdguiden svarar dygnet runt på telefonnummer 1177, och kan ge sjukvårdsrådgivning och vägledning i vården. De kan också svara på vilken husläkarmottagning, närakut, barn- och ungdomsmedicinska mottagning eller annan vårdinstans som kan ta hand om den som behöver krisstöd.

 

Tillbaka till nyhetslistan