Landstinget inleder effektiviseringsprogram

Som ett första steg i arbetet med att effektivisera Stockholms läns landsting kommer särskild prövning av konsultinköp och nyanställningar att införas vid de centrala förvaltningarna. Målet är frigöra resurser till landstingets kärnverksamheter, till exempel hälso- och sjukvård och kollektivtrafik.

Stockholms läns landsting har fattat ett inriktningsbeslut om att införa särskild prövning av inköp av konsulter i hela koncernen. Inriktningsbeslutet gäller även nyanställningar inom de centrala förvaltningarna, vilket betyder att den prövning som redan idag görs för nyanställningar och konsulter inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen och trafikförvaltningen nu ska omfatta samtliga centrala förvaltningar inom Stockholms läns landsting.

- Det handlar om att vi ska skapa ett effektivare landsting. Att vi ska göra mer tillsammans, arbeta smartare med mindre administration, mindre överlapp och mindre av det som inte gör nytta för de vi är till för. Vi har ett stort ansvar att leverera det vi är satta att göra. Vi ska lägga pengarna vi har där de ger mest effekt för dem som finns här i eller besöker Stockholm. En begränsning av konsultanvändning och nyanställningar är effektiviseringsåtgärder som vi snabbt kan genomföra inom programmet effektivare landsting, säger landstingsdirektör Malin Frenning.

Landstingsstyrelsen gav den 31 januari 2017, efter ett initiativ från finanslandstingsråd Irene Svenonius, landstingsdirektör Malin Frenning i uppdrag att genomföra omfattande effektiviseringar. Syftet med uppdraget är att se över verksamheten för att:

  • säkerställa en effektiv ledning, styrning och uppföljning av landstingets verksamheter
  • förbättra landstingsstyrelsens förutsättningar att följa och följa upp den samlade landstingsverksamheten
  • frigöra resurser för landstingets kärnverksamhet hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, kultur och regionplanering

Landstingsdirektören har valt att kalla uppdraget för programmet effektivare landsting. Ett omfattande förnyelse- och utvecklingsarbete som på olika sätt kommer att involvera samtliga verksamheter i landstinget.

Tillbaka till nyhetslistan