Förslag om att avslå ansökan från förlossningsenhet

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen lämnar nu en skriftlig rekommendation till de förtroendevalda i hälso- och sjukvårdsnämnden att avslå ansökan från företaget Plusfamiljen välkommen liten AB.

Företaget lämnade i början på året in en ansökan om att få driva förlossningsvård inom vårdval förlossning. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har granskat ansökan och berättade i februari om sitt förslag att nämnden bör avslå ansökan vid mötet den 21 mars. Nu publiceras också en beskrivning av skälet till förvaltningens rekommendation.

- Vårt uppdrag är att granska ansökningarna och stämma av dem mot våra krav så att alla mammor kan känna sig lika trygga var de än väljer att föda. Den här ansökan lever inte upp till kraven så därför är vårt förslag till nämnden att den ska avslås. Vi välkomnar samtidigt fler ansökningar om att delta i något av våra vårdval. Vi vet att det är många som har ett stort engagemang för att vara med och utveckla vården i länet, säger Barbro Naroskyin, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Läs förslaget från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Läs om länets sex förlossningsenheter och planeringen för förlossningsvården under våren

Tillbaka till nyhetslistan