Förslag om att påbörja fastighetsförsäljning i Norra Hagastaden

Den 4 april ska landstingsstyrelsen behandla ärendet om inriktningen för försäljningen av fastigheter och tomter i Norra Hagastaden som varit en del av Karolinska Universitetssjukhuset. Området blir en del av Hagastaden, en ny levande stadsdel som knyter ihop Stockholm och Solna. Vid beslut i landstingsstyrelsen tas ärendet upp för behandling i landstingsfullmäktige den 9 maj.

Visionsbild från Solna stads program för Norra delen av Hagastaden. Illustration: Team Rundquist.

I höstas beslutade Solna stad om ett program för området som Solna stad och landstinget tillsammans arbetat fram. Norra Hagastaden ska bli en stadsdel med omkring 3000 bostäder och 150 000 kvadratmeter kontor, skolor och service. Många av de gamla sjukhusbyggnaderna är kulturminnesklassade och kommer att stå kvar i den nya stadsdelen. Den nya bebyggelsen ska också smälta in i den nuvarande miljön.

Huvudbyggnaden säljs först

När Karolinska Universitetssjukhuset i Solna flyttat in i sina nya lokaler så kommer omkring 40 fastigheter på det nuvarande Karolinska-området att tömmas. Det är landstinget som äger både fastigheterna och tomterna och enligt förslaget ska försäljningsprocessen nu påbörjas. Försäljningen delas upp i flera etapper och huvudbyggnaden föreslås stå först på tur. Ambitionen är att hitta en ny ägare till huvudbyggnaden redan i år även om överlåtandet och utflyttningen av verksamheterna till den nya sjukhusbyggnaden inte kommer att ske förrän senare.

Alla byggnader på området kommer inte att säljas, bland annat kommer byggnaden där Astrid Lindgrens barnsjukhus låg före flytten till den nya sjukhusbyggnaden att behållas för öppenvård och här kommer även den nya närakuten att ligga som enligt plan ska öppna i juni 2017.

Landstinget ansvarar för att planlägga området och ta fram detaljplaner, vilket är ett omfattande arbete som bland annat handlar om nya gator, parker, värme, vatten och el. Sjukhuset byggdes under åren 1932-40 och ritades av arkitekten Carl Westman.

Fler försäljningar

Snart kommer även försäljningar av fler fastigheter som landstinget äger i dag att sätta igång, bland andra S:t Eriks ögonsjukhus som flyttar till en ny byggnad framför Nya Karolinska Solna samt delar av Sabbatsbergs sjukhus där det planeras för att ett nytt mindre sjukhus ska byggas.

Tillbaka till nyhetslistan