Tio procent fler patientklagomål

Till patientnämnden kan patienter som av någon anledning inte är nöjda med sin vård vända sig. Patientnämndens årsrapport visar att nämnden under 2016 mottagit runt 7 600 ärenden. Det är en ökning på tio procent sedan 2015.

- Det är många patienter som hör av sig till oss. Men ställer man det i relation till alla möten som sker i vården, så är det fortfarande en mycket liten andel, säger patientnämndens ordförande Eva Lannerö, och fortsätter:

- Ökningen kan hänga ihop med att fler fått upp ögonen för att de kan höra av sig till oss i patientnämnden om det är något som bekymrar dem. Det är svårt att dra någon generell slutsats om sambandet mellan antalet anmälningar och utvecklingen av vården.

De klagomål som inkommer till patientnämnden rör i första hand områdena vård och behandling. Dessa ärenden utgör närmare 45 procent. Relativt många anmälningar som handlar om olika typer av brister i kommunikation och bemötande har också kommit in. Patientens upplevelse av vårdsituationen kan ofta hänga ihop med hur just bemötandet varit

Noterbart är att det för första gången kommit in fler anmälningar som rör primärvård, 31 procent av alla ärenden, än akutsjukhus, 27 procent (exklusive geriatrisk vård), och det är första gången vi ser detta sedan 2005. På tredje plats när det gäller anmälningar kommer den psykiatriska vården, med en liten uppgång sedan 2015.

Läkemedelsärendena är fortfarande många, och har i det närmaste fördubblats under de senaste fem åren, från 512 ärenden år 2012 till 994 ärenden 2016. Här handlar det ofta om klagomål som direkt berör patientsäkerheten, till exempel feldoseringar eller biverkningar.

Patientnämndens andra huvuduppgift är att utse stödpersoner till personer som tvångsvårdas inom psykiatrin. Även den delen av nämndens verksamhet har ökat något under 2015.

Läs rapporten

Läs om patientnämnden och ta del av hela rapporten genom att klicka på länken nedan.

Tillbaka till nyhetslistan