Delaktighet betonas i ny policy

Den 1 januari 2017 får Stockholms läns landsting en ny policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Det beslutade landstingsfullmäktige vid årets sista möte.

Policyn gäller alla verksamheter i Stockholms läns landsting och de som arbetar på uppdrag av landstinget. Policyns huvudområden är:

  • att möta människor med respekt
  • användarvänlig kommunikation
  • fysiskt tillgänglig
  • öppenhet och samverkan
  • allas arbetsförmåga tillvaratas.

Syftet med policyn är att tydliggöra hur landstinget ska arbeta sytematiskt med delaktighet och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

Nuvarande program för delaktighet, Mer än bara trösklar, gäller till och med den 31 december 2016.

Tillbaka till nyhetslistan