Många operationer i halkan - fortsatta åtgärder på akutsjukhusen

Gårdagens kraftiga snöfall har upphört men halkan kvarstår och många är därför i behov av akuta operationer på akutsjukhusen. Samtidigt har bland annat ambulansen bättre möjlighet att komma fram och onsdagens stabsläge har upphört.

- Nu har vi normala framkörningstider igen för ambulansen efter snöfallet men det är halt så vi följer läget noga för att kunna fatta nya beslut om det skulle behövas. Vi bevakar att ambulanstransporterna fungerar och att patienter kan ta sig från sina besök på sjukhus, säger Anna Nergårdh, chefläkare och biträdande landstingsdirektör.

Landstinget har också fortsatt kontakt med bland annat räddningstjänst och Trafikverket för att på alla sätt underlätta för invånarna i länet att ta sig fram.

På grund av halkan är det många som behöver akuta operationer, just nu är det många yngre som skadat sig och behöver operationer. 

- Jag får rapporter från sjukhusen att det även är yngre som skadar sig. Många äldre vet hur snabbt man kan skada sig om man faller och är ofta bättre förberedda med dobbar och vaksamma på hur de går men jag hoppas att alla har respekt för halkan en sådan här dag, säger Anna Nergårdh.

För att få utrymme för alla operationer som brådskar har flera akutsjukhus planerat om. Efter en individuell bedömning av varje patient kan vissa operationer flyttas om det inte innebär en medicinsk risk. På så sätt blir det fler operationssalar och team som kan ta hand om de mer brådskande operationerna.

Kontakta 1177 Vårdguiden om du skadat dig

Det är nu extra viktigt att den som till exempel halkat och misstänker att de brutit något tar hjälp av 1177 Vårdguiden för att få veta var det är bäst att söka vård. Ofta är det allra bäst att få hjälp på närakuten och flera av dem har tillgång till röntgen. Eftersom det är de allra svårast sjuka som prioriteras på akutmottagningarna så blir det längre väntan för dem med mindre allvarliga tillstånd.

Exempel på åtgärder under det senaste dygnet

  • God bemanning och bra svarstider på 1177 Vårdguiden.
  • Sjukhusen arbetade särskilt med att underlätta för ambulanspersonalen när de skulle lämna av patienter vid sjukhusen för att det skulle gå smidigare.
  • Sjukhusen säkrade bemanningen bl a genom att vissa medarbetare kunde sova kvar på sin arbetsplats.
  • Under gårdagen sattes också extra ambulanspersonal och extra bilar in, både ambulansfordon och andra typer av sjuktransporter.
  • Samarbete med omkringliggande landsting med bemannade ambulansfordon.
  • Samarbete med Försvarsmakten för hjälp med bandvagnar för extra svårt väglag. 
Tillbaka till nyhetslistan