Landstinget belönar mobilapp och teamarbete

Mobilapp för barn som vårdas för cancer och deras familjer samt klinisk farmaceut i vårdteamet. Det är två utvecklingsprojekt som landstinget nu premierar genom att tilldela dem 2016 års Gyllene Äpplet.

Annica Filander, Gunnar Cleve, Linn Pettersson, Margareta af Sandeberg, Ulrika Persson och Johan Malmros (ej med på bild) vinner utmärkelsen Gyllene Äpplet. Foto: Danish Saroee

Gyllene Äpplet delas en gång om året ut för initiativ som leder till förbättringar för både individer och verksamheter inom Stockholms läns landsting. Priset ska också inspirera till utveckling i andra delar av landstinget.

Första pris: pärm om barncancer blev app

När ett barn behandlas för cancer är det viktigt för familjen att enkelt få rätt information. Barnonkologen på Astrid Lindgrens Barnsjukhus har löst det genom att ta fram en mobilapp.

Från idé till färdig app tog det bara sex månader. I appen finns till exempel vanliga frågor och svar, rutiner för provtagning, informationsfilmer och möjlighet för användaren att ge synpunkter på funktionerna i applikationen.

Barnskötare Gunnar Cleve, överläkare Johan Malmros, konsultsjuksköterskorna inom barncancervård Annica Filander och Ulrika Persson samt sjuksköterskan Linn Pettersson och disputerade sjuksköterskan Margareta af Sandeberg ingår i gruppen som med hjälp av Therese Sjöberg på Innovationsplatsen tagit fram appen. Nu får de Gyllene Äpplets förstapris.

– Familjen hamnar i kris vid ett cancerbesked. I appen är informationen alltid tillgänglig. Föräldrarna och barnen kan välja att läsa när de vill och orkar. Dessutom kan både anhöriga och vänner enkelt få samma information, säger Gunnar Cleve.

Bra guide som är lätt att anpassa och uppdatera

Arbetet med att anpassa texterna till appen har inneburit att innehållet fått en ordentlig översyn. Margareta af Sandeberg lyfter fram att appen är en väldigt bra guide till korrekt information för oroliga föräldrar.

– För den som googlar efter kunskap är det inte lätt att avgöra vilken information som är felaktig och vilken som stämmer. Men i appen kan de lita på att vi som jobbar här står bakom innehållet. Det gäller också de länkar till webbsidor med mer information om cancer som vi lägger in, som till Barncancerfonden, säger hon.

Ytterligare en fördel är att kontaktinformation och tider för olika aktiviteter alltid är aktuella. Användare som tillåter push-notiser får snabbt del av uppdateringarna.

Nästa steg är att göra appen flerspråkig. I början av 2017 översätts den till arabiska, engelska, somaliska och spanska. En önskan är att i framtiden kunna göra appen mer individanpassad.

Juryns motivering

"Från pärm till app. En dynamisk informationskälla för korrekt, aktuell och förebyggande information till barn som vårdas för cancer och deras familjer. I en tid med stora förändringar har ett bra ledarskap möjliggjort ett viktigt utvecklingsarbete för patienter och vårdpersonal."

Andra pris: Klinisk farmaceut i vårdteamet

När den kliniska farmaceuten ingår i vårdteamet blir det större fokus på rätt läkemedelshantering. Ett nytt arbetssätt är nu infört på avdelning 65 på Kirurg- och urologkliniken på Danderyds sjukhus och initiativtagarna får Gyllene Äpplets andrapris.

En klinisk farmaceut har bland annat ansvar för att gå igenom och uppdatera patientens läkemedelslista och att upptäcka och rapportera läkemedelsrelaterade problem.

Andrapristagarna Gyllene Äpplet 2016.Maria Danell Möller, Jeanette Andersson och Helen Isberg på kirurg- och urologkliniken, Danderyds Sjukhus AB vinner andrapris. Foto: Danish Saroee

Bättre organisation

Det var när Maria Danell Möller gick från konsult till anställd på Kirurg- och urologkliniken 2014 som hon tillsammans med sjuksköterskan och kvalitetsutvecklaren Helen Isberg började fundera över hur de kliniska farmaceuternas arbete var organiserat. På klinikens fyra avdelningar arbetade en klinisk farmaceut två timmar per avdelning och dag.

– Det innebar att vi missade många tillfällen att träffa patienten och vårdteamet, säger Maria Danell Möller.

På tre avdelningar är arbetstiden fortfarande uppdelad, men på avdelning 65 arbetar alltså en klinisk farmaceut hela dagen.

Under de åtta veckor pristagarna mätte resultatet av sitt nya arbetssätt, visade det sig att de hann göra läkemedelsgenomgångar med fler patienter. Dessutom gick det snabbare för läkarna att åtgärda läkemedelsrelaterade problem när de även fick information muntligt och inte bara via journalen.

Med det nya arbetssättet deltar den kliniska farmaceuten i ronden och det efterföljande mötet med vårdsamordnare och läkare. På det viset blir kommunikationsvägarna kortare. Under ronden kan farmaceuten berätta för patienten att hen snart återkommer för att göra en enkel läkemedelsgenomgång. Under mötet kan farmaceuten direkt rapportera till läkaren vilka läkemedelsrelaterade problem hen har upptäckt, till exempel att dosen av ett läkemedel ska sänkas på grund av nedsatt njurfunktion.

Fick koll på flödet av läkemedel

I utvecklingsarbetet har också kollegan Jeanette Andersson varit med.

– Förut kommunicerade vi mycket via journalsystemet. Jag upplever att det är mer effektivt att träffas fysiskt, säger Jeanette Andersson.

De kliniska farmaceuterna ser också till att listan för dosförpackade läkemedel uppdateras vid hemgång och samordnar läkemedelshanteringen vid övergången från slutenvård till primärvård med vårdsamordnaren. 

Juryns motivering

"Med nya arbetssätt där farmaceuter ingår i vårdteamet har den samlade kompetensen ökat som i sin tur leder till förbättrad kvalitet och patientsäkerhet."

Tillbaka till nyhetslistan