Innovativ utveckling belönas av Stockholms läns landsting

Dagvård för hjärtsviktspatienter och en mobil journalapp för hemsjukvården. Det är två utvecklingsprojekt som landstinget nu premierar genom att tilldela dem 2015 års Gyllene Äpplet.

Överläkaren Inger Hagerman och sjuksköterskan Helén Skogsberg vinner utmärkelsen Gyllene Äpplet.

Gyllene Äpplet delas en gång om året ut för initiativ som leder till förbättringar för både individer och verksamheter inom Stockholms läns landsting. Priset ska också inspirera till utveckling i andra delar av landstinget.

Första pris: Dagvård för patienter med hjärtsvikt

Hur utvecklar man vården för hjärtsviktspatienter? Hjärtkliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och Innovationsplatsen Huddinge startade en avdelning för hjärtdagvård. Nu tilldelas sjuksköterskan Helén Skogsberg och överläkaren Inger Hagerman utmärkelsen Gyllene Äpplet.

På hjärtdagvården i Huddinge kan patienter få vård som inte kräver inläggning på sjukhus.
– Mycket handlar om att tänka nytt. Här kan vi till exempel dränera lungor och buk på vätska över dagen istället för att patienterna ligger inne fyra dagar för samma behandling, säger Helén Skogsberg.

Nya lösningar

Idén till hjärtdagvården föddes i samband med ombyggnation och flytt av hjärtkliniken. Det var tydligt att antalet sängplatser skulle minska.

– Vi frågade oss hur vi skulle kunna ta ansvar för att svårt sjuka hjärtsviktpatienter får rätt vård, säger Helén Skogsberg som sedan i somras arbetar som projektledare för hjärtdagvården.

Fyller ett glapp

Inför starten av hjärtdagvården stod det klart att de flesta hjärtsviktspatienter som kom tillbaka till sjukhuset gjorde det mellan tre och sex dagar efter att de hade skrivits ut. Till saken hör att det finns patienter som aldrig hamnar på hjärtkliniken när de först kommer till sjukhuset eftersom kliniken kan vara fullbelagd. Det betyder att alla inte har träffat en hjärtläkare när de skrivs ut. Kanske har de fått en remiss till hjärtsviktsmottagningen, men det tar ett par veckor innan de får tid.

– I det här glappet såg vi att vi saknade något. Hjärtdagvården blir en brygga mellan sjukhusvård och primärvård eller ASIH, Avancerad sjukvård i hemmet. Samtidigt avlastar den sjukhusets avdelningar och gör vården tryggare och säkrare för patienterna, säger Inger Hagerman som har det kliniska ansvaret.

Av de intervjuer Helén Skogsberg har gjort med anhöriga och patienter framgår att det allra viktigaste är att känna sig trygg.

– Vi har förstått att det handlar om att vi är tillgängliga. Hos oss är telefonen lika viktig som besöken.

Andrapris: Journalapp för läsplatta

Att alltid ha journalen med sig gör hemsjukvården mer effektiv och patientsäker. Så tänkte Akademiska vårdcentraler vid TioHundra AB i Norrtälje när de utvecklade journalappen "Hälsa på plats." Nu får de Gyllene Äpplets andrapris.

Andrapristagarna Gyllene Äpplet 2014. Foto

Magnus Peterson, samordnare på Akademiska vårdcentraler i Norrtälje och Anna Aleflod, enhetschef på Väddö vårdcentral som är först ut att testa appen i stor skala. Lovisa Jäderlund Hagstedt är också en av vinnarna men är inte med på bild.


Magnus Peterson är samordnare på Akademiska vårdcentraler i Norrtälje. Ett stort dator- och hemelektronikföretag sökte upp honom för drygt ett år sedan när verksamheten var helt ny. Frågan var om det fanns intresse för att utveckla nya it-verktyg för läsplatta.

– Vi vände oss till distriktsköterskorna på Väddö vårdcentral för att höra vilket deras största behov var. Svaret kom direkt. Det var att kunna ta med sig journalen på läsplatta vid hembesök och vid besök på äldreboende, berättar Magnus Peterson.

Säkrare och effektivare

Anna Aleflod har precis som Magnus Peterson arbetat intensivt med "Hälsa på plats." Hon är enhetschef på Väddö vårdcentral som är först ut att testa appen i stor skala.

– Vi hoppas på att vi ska få ett enkelt system som ska vara lätt att använda när vi inte är på vårdcentralen. Att kunna titta och skriva i journalen hos patienten gör arbetet säkrare och effektivare, säger Anna Aleflod.

Digital verktygslåda

Magnus Peterson vill dock poängtera att det inte bara är "Hälsa på plats" som nu introduceras utan ett bredare mobilt it-stöd för både hemsjukvård och primärvård. Förutom journalappen finns länkar och appar för att stödja beslut och ordinationer när det gäller läkemedel och hjälpmedel. Det ska också vara möjligt att kommunicera via bild med video-appar.

– Med andra ord introducerar vi en digital verktygslåda anpassad efter sjukvårdens mobila arbetssätt, säger han.

"Hälsa på plats" är, tillsammans med de andra digitala verktygen, efter pilotstudien på Väddö vårdcentral klara att spridas till både hemsjukvården och primärvården.

Text och foto: Lisa Thorsén

Juryns motivering

1:a pris

Helén Skogsberg och Inger Hagerman

Hjärtkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge och Innovationsplatsen Huddinge.

"Helén Skogsberg och Inger Hagerman tilldelas Gyllene Äpplet för att de utifrån ett multiprofessionellt teamarbete startat dagvårdsverksamhet vid hjärtkliniken där en stor och utsatt patientgrupp nu enkelt har tillgång till vård på rätt nivå. Patienternas trygghet och livskvalitet har ökat, stressen hos personalen minskat och kostnaderna reducerats."

Juryns motivering

2:a pris

Anna Aleflod, Lovisa Jäderlund Hagstedt och Magnus Peterson

Akademiska vårdcentraler i Norrtälje, TioHundra AB

"Anna Aleflod, Lovisa Jäderlund Hagstedt och Magnus Peterson tilldelas Gyllene Äpplet för utvecklingen av journalappen "Hälsa på plats" som gör det möjligt att arbeta mobilt med snabb åtkomst till viktig dokumentation och kunskapsstöd. Med användaren i fokus och samarbete med många aktörer har de utvecklat ett verktyg som både förbättrar patientsäkerheten och förenklar arbetsprocessen.

Tillbaka till nyhetslistan