Kompismatchning och lokalt engagemang för unga belönades

Kompis Sverige och Generation Ung och Stolt har tagit emot Stockholms läns landstings pris för arbete mot främlingsfientlighet och rasism. Pristagarna belönades med 25 000 kronor vardera. Stockholms läns landsting har delat ut priset sedan 1997.

Pegah Afsharian och Natassia Fry, Kompis Sverige. Foto: Anette Andersson

Kompis Sverige

Kompis Sverige är en kompisförmedling som skapar möten mellan etablerade svenskar och nya svenskar. Initiativtagare är Pega Afsharian och Natassia Fry. De tog med sig sina viktigaste erfarenheter från tidigare integrationsprojekt när de startade Kompis Sverige i maj 2013.

– Långsiktighet och jämlika relationer är två viktiga saker, berättar Natassia Fry.

Kompisar matchas genom djupintervjuer där till exempel intressen, livssituation och yrkesbakgrund är vägledande. Hittills har ungefär 800 personer matchats. Kompisarna kan både träffas på egen hand och delta i aktiviteter som kompisförmedlingen ordnar, som skogsvandringar och museibesök.

Kompisarna går med på att träffas sex timmar i månaden under ett halvår.

– Det vi behöver nu för att kunna fortsätta växa är samarbeten med fler kommuner, säger Natassia Fry.

Generation Ung och Stolt

Generation Ung och Stolt startade 2012 på initiativ av Shervin Mehdi Nejad. Han ville erbjuda ungdomar den hjälp och det stöd han själv saknade när han var yngre. Organisationen verkar i Farsta. Den finns där ungdomarna finns och har också en lokal där det går att träna boxning och göra musik.

– Ungdomarna lyssnar på oss. Vi jobbar mycket med att coacha dem till att välja en väg som är bra för dem, berättar Shervin Mehdi Nejad.

 Mamadou Diallo, Shervin Mehdi Wejad, Stefan Karlsson och Lamin Jawara. Generation ung och stolt, Farsta.

Mamadou Diallo, Shervin Mehdi Wejad, Stefan Karlsson och Lamin Jawara. Generation Ung och Stolt, Farsta. Foto: Anette Andersson

Stefan Karlsson är aktiv volontär i Ung och Stolt och stöttar dessutom verksamheten från näringslivets sida som säkerhets- och driftsansvarig för Farsta centrum.

– Vi behöver verkligen Shervin. Det kan vara svårt att förstå vilken styrka det finns i den förankring han och de som arbetar med honom har i lokalsamhället, säger han.

Till exempel ser Stefan Karlsson ett direkt samband mellan en kraftig minskning av skadegörelse i centrum och Generation Ung och Stolts arbete.

Juryns motivering

Kompis Sverige

"Kompis Sverige har genom sin kompisförmedling skapat möten mellan nya och etablerade svenskar. Det är en tvåvägsintegration som suddar ut gränser och bygger förtroenden.

Ett gott samhälle är ett samhälle där alla är jämlikar, där alla kan vara kompisar. Tack vare Kompis Sverige är vi lite närmare det samhället."

Generation Ung och Stolt

"Med en stark förankring i lokalsamhälle har Generation Ung och Stolt ökat ungdomarnas förståelse för varandras olikheter. Tack vare det arbete organisationen lägger ner har skadegörelsen i Farsta centrum minskat och stadsdelen blivit tryggare.

Det är genom goda förebilder vi skapar ett gott samhälle. Förhoppningen är att detta pris ska bidra till att Generation Ung och Stolt kan fortsätta sitt goda arbete och samtidigt vara en förebild för andra organisationer i andra lokalsamhällen."

Tillbaka till nyhetslistan