Jämförelse av tre akutsjukhus

Stockholms läns landsting har jämfört Danderyds sjukhus, Södersjukhuset och Capio S:t Görans Sjukhus. Jämförelsen har resulterat i ett faktaunderlag som kommer att användas i det fortsatta förbättringsarbetet vid de tre sjukhusen och landstingets förvaltningar.

För att patienterna i länet ska få bästa möjliga vård krävs ett kontinuerligt förbättringsarbete i hela sjukvårdsystemet. Fokus i denna jämförelse har legat på produktivitet, kvalitet och effektivitet i kärnverksamheterna medicin, ortopedi och kirurgi på de tre akutsjukhusen.

– Det är ett omfattande faktaunderlag som har tagits fram tillsammans med sjukhusen. Underlaget gör det möjligt att jämföra bland annat sjukhusens arbetssätt som inte har varit möjligt tidigare. Underlaget ligger till grund för akutsjukhusens fortsatta förbättringsarbeten. Även andra sjukhus kan ha nytta av studien i sin verksamhetsutveckling, säger Leif Karnström avdelningschef för somatisk specialistvård vid hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Jämförelsen har gjorts i nära samarbete mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen, landstingsstyrelsens förvaltning och de tre akutsjukhusen Danderyds sjukhus, Södersjukhuset och Capio S:t Görans sjukhus.

Samtliga sjukhus visar tydliga förbättringar i sin effektivitet, vilket bland annat har lett till minskade vårdköer. Trots förbättringar finns det ett fortsatt behov av att hitta nya lösningar för akutsjukvårdens metoder och arbetssätt. I rapporten ges bland annat förslag på ökad samverkan mellan akutsjukhus och geriatriken samt fortsatt arbete med att minska personalomsättningen bland sjuksköterskor.

Tillbaka till nyhetslistan