Budgetprocessen i Stockholms läns landsting

Landstingsdirektörens budgetunderlag är framtaget och därefter lägger landstingsrådsberedningen ett budgetförslag. Budgeten debatteras och beslutas i landstingsfullmäktige den 16-17 december.

Budgeten som beslutas av fullmäktige den 16-17 december är landstingets viktigaste styrdokument och beskriver mål, satsningar, ekonomiska ramar samt anger inriktning för vad landstingets verksamheter ska uppnå.

Landstingsdirektörens budgetunderlag

Alliansens förslag till budget 2015
Landstingsrådsberedningens skrivelse

Fler förslag till budget

Här publiceras andra partiers budgetförslag i takt med att de offentliggörs.

Vänsterpartiets förslag till budget 2015
Ändringsbilaga för Vänsterpartiets förslag till budget 2015
Socialdemokraternas förslag till budget 2015
Miljöpartiets förslag till budget 2015

 

Tillbaka till nyhetslistan