Pris mot främlingsfientlighet och rasism till ”Svenska med baby”

Landstingets pris för arbete mot främlingsfientlighet och rasism delades ut under fullmäktiges möte på tisdagen. Det gick i år till Anna Libietis Jacobson som driver Svenska med baby, öppna föräldragrupper med språkträning.

Landstingets pris för insatser som motverkar främlingsfientlighet och rasism delades ut under fullmäktiges möte på tisdagen. Det gick i år till Anna Libietis Jacobson som driver Svenska med baby, öppna föräldragrupper med språkträning.

- Genom svenska med baby har jag lärt känna människor runt om i hela Stockholm, med ursprung i hela världen, sade Libietis Jacobson.

I Svenska med baby får föräldrar med ursprung från sammanlagt över 50 länder träna svenska, men får också nya sociala nätverk och stöd i frågor som rör samhälle och föräldraskap. Verksamheten drivs sedan sommaren 2013 av Anna Libietis Jacobson och har haft runt 1000 deltagare från hela Stockholmsområdet.

Libietis Jacobson har drivit projektet ideellt men när verksamheten i april beviljades medel ur Allmänna Arvsfonden har det blivit möjligt för henne att fortsätta utveckla och skala upp verksamheten som anställd. Juryns motivering lyder:

"Svenska med baby skapar mötesplatser för människor från olika områden och olika länder. På så vis bygger man broar, river murar och ger möjligheter till nya kunskaper, bortanför det invanda och bekanta. Med sitt engagemang har Anna Libietis Jacobson fått till stånd en kraftfull verksamhet som visar att det är i det enkla mötet vi skapar det bästa arbetet mot rädslan för det främmande. "

Priset, som har delats ut sedan 1997, är på 50 000 kronor.

Tillbaka till nyhetslistan