Kontakta Region Stockholm

Du är alltid välkommen att ringa, mejla eller skriva till Region Stockholm. Tänk på att post som skickas in till myndigheter automatiskt blir en allmän handling och kan komma att läsas av utomstående, enligt offentlighetsprincipen.

Regionledningskontoret

Regionledningskontorets främsta uppdrag är att stödja regionsstyrelsen i deras uppgift att leda, styra och samordna Region Stockholms verksamheter. För frågor som rör till exempel budget, ekonomi, forskning, hållbarhet, internationella frågor, juridik, personal, pension och upphandling.

Växel: 08-737 25 00
E-post: regionstockholm@sll.se

För frågor kring sammanträden och handlingar:
Registrator för Regionledningskontorets kansli
Postadress: Box 22550, 104 22 Stockholm
Telefon: 08-737 44 66
Fax: 08-737 41 09
E-post:registrator.lsf@sll.se

Öppettider registraturen:
Måndag-fredag klockan 9.00-11.30 och 12.30-16.00
Dag före röd dag klockan 9.00-12.00

Mer om Regionledningskontoret

Hälsa och vård

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen är den administrativa enhet som svarar för att vi som bor i länet får den vård vi behöver. Hit kan du vända dig om du har synpunkter på vården i allmänhet. 

Besöksadress: 
Lindhagensgatan 98
Box 6909, 10239 Stockholm

Telefon: 08-123 132 00
Fax: 08-123 131 01
E-post: registrator.hsf@sll.se

Mer om hälso- och sjukvårdsförvaltningen

1177 Vårdguiden

1177 Vårdguiden är Sveriges samlingsplats för information och tjänster inom hälsa och vård. Den erbjuder sjukvårdsrådgivning, information och e-tjänster.

Telefon: 1177

1177.se

Synpunkter och klagomål på vård

Patientnämndens förvaltning

Du kan framföra dina synpunkter eller bara rådgöra med en handläggare om vård i Stockholms län. Patientnämnden har också stödpersonsverksamhet.

Mer om hur du kontaktar patientnämndens förvaltning

Stockholms läns sjukvårdsområde

Inom Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO finns psykiatri för barn- och ungdomar, vuxna och äldre samt specialiserad beroendevård och rättspsykiatri. Primärvården omfattar vårdcentraler, närakuter, barn- och mödrahälsovård, ungdomsmottagningar och rehabiliteringsenheter.

Vårdverksamheter inom Stockholms läns sjukvårdsområde

Mer information om Stockholms läns sjukvårdsområde på sll.se

Smittskydd Stockholm

Smittskydd Stockholm är en myndighet som arbetar för att förebygga och minska spridningen av smittsamma sjukdomar till och mellan människor.

Kontaktinformation till Smittskydd Stockholm

Kollektivtrafik

SL:s kundtjänst

Kontakta SL:s kundtjänst om du har frågor och synpunkter på kollektivtrafiken. Öppet dygnet runt alla dagar. 
Växel: 08-600 10 00. 

SL:s kundtjänst

Färdtjänstens kundservice för färdtjänst och sjukresor

Frågor och upplysningar om färdtjänstresor och sjukresor. Du kan lämna klagomål, få hjälp med resetilldelning, hjälp med biljetter för bil på gatan och resor utanför länet samt andra frågeställningar som rör ditt resande. 

Telefon: 08 - 720 80 80
Färdtjänstens kundservice

Waxholmsbolagets kundservice

Frågor om Waxholmsbolagets sjötrafik 
Telefon: 08 - 600 10 00

Waxholmsbolagets kundservice

Trafikförvaltningen

Trafikförvaltningen svarar på trafikpolitiska frågor samt tar emot anmälningar om kommersiell trafik.

Trafikförvaltningen

Färdtjänstmyndigheten

Färdtjänstmyndigheten är en del av trafikförvaltningen, se ovan.

Postadress: Box 30103, 104 25 Stockholm
E-post: registrator.fardtjanst@sll.se

Förvaltning för utbyggd tunnelbana

Förvaltningen har uppdraget att bygga ut tunnelbanan med 20 km nya spår och elva nya stationer.

Förvaltning för utbyggd tunnelbana på sll.se

Nya tunnelbanans webbplats

AB Storstockholms Lokaltrafik, SL

Under Bolag som ägs av Region Stockholm hittar du kontaktuppgifter och information om AB Storstockholms Lokaltrafik, SL

Waxholms Ångfartygs AB

Under Bolag som ägs av Region Stockholm hittar du kontaktuppgifter och information om Waxholms Ångfartygs AB

Kultur

Kulturförvaltningen arbetar för att Stockholms läns invånare får tillgång till ett rikt och mångsidigt kulturliv. Med strategiskt och ekonomiskt stöd, som beslutas av regionens kulturnämnd, stödjer förvaltningen kultur- och föreningslivet i länet.

Mer om kulturförvaltningen på sll.se

Kulturförvaltningens webbplats

Regional utveckling

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen arbetar med regionplanering och regionala tillväxt- och utvecklingsfrågor i Stockholms län. Förvaltningen leder arbetet med att ta fram regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS, och bistår Region Stockholms övriga förvaltningar samt kommunerna med befolkningsprognoser och annat faktaunderlag om länet.

Mer om tillväxt- och regionplaneförvaltningen

Regionarkivet

Regionarkviet bevarar och långtidslagrar den information som finns inom Region Stockholm. Här kan du bland annat ta del av patientjournaler, personalakter, betyg och biologiska prover.

För kontaktuppgifter och hur du beställer ur arkivet:

Regionarkivet

Postadress:
Box 4151, 141 04 Huddinge
Besöksadress: Björnkullavägen 14, Flemingsberg
E-post: landstingsarkivet.lsf@sll.se

Förvaltningar inom Region Stockholm

Samtliga förvaltningar inom Region Stockholm

Förvaltningar som administrerar hälsa och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling, kultur, nya tunnelbanan, revisorer och patientnämnden.

Bolag som ägs av Region Stockholm

Samtliga bolag som ägs av Region Stockholm