Kontakta Region Stockholm

Här hittar du kontaktuppgifter och hänvisningar för vanliga frågor om våra olika verksamheter.

Kontakta den mottagning eller vårdenhet där du har fått vård och behandling, eller ta hjälp av patientnämnden.

Mer information och kontaktuppgifter till patientnämnden i Region Stockholm

SL:s kundtjänst online
För frågor och synpunkter på kollektivtrafiken.
Öppet dygnet runt alla dagar. 
Tfn: 08-600 10 00

Färdtjänst och sjukresor

Färdtjänstens kundservice
Tfn: 08 - 720 80 80

Färdtjänst: Resor för dig som har en funktionsnedsättning. 
 
Sjukresor: Resor till eller från vård och behandling.

 

Politiska organ: fullmäktige, nämnder, utskott och beredningar

Alla politiker

Regionråd

Frågor kring sammanträden och handlingar:

Registrator för Regionledningskontorets kansli
Postadress: Box 22550, 104 22 Stockholm
Telefon: 08-737 44 66
Fax: 08-737 41 09
E-post: registrator.rlk@regionstockholm.se

Öppettider registraturen:
Måndag-fredag klockan 9.00-11.30 och 12.30-16.00
Dag före röd dag klockan 9.00-12.00

Bolag ägda av Region Stockholm

Fakturera Region Stockholm

Inköp och upphandling

E-postadresser till nämnder, styrelser och bolag

AB Storstockholms Lokaltrafik
registrator.tf@regionstockholm.se

AB Stockholms Läns Landstings Internfinans
frida.korneliusson@regionstockholm.se

Ambulanssjukvården i Storstockholm AB (AISAB)
info.aisab@regionstockholm.se

Danderyds Sjukhus AB
registrator.ds@regionstockholm.se

Fastighets- och servicenämnden/ Serviceförvaltningen                                registrator.sf@regionstockholm.se

Folktandvården Stockholms län AB
registrator.ftv@regionstockholm.se

Förvaltning för utbyggd tunnelbana
registrator.tf@regionstockholm.se

Färdtjänstnämnden
registrator.fardtjanst@regionstockholm.se

Hälso- och sjukvårdsnämnden
registrator.hsf@regionstockholm.se

Karolinska Universitetssjukhuset
registrator.karolinska@regionstockholm.se

Kulturnämnden
registrator.kultur@regionstockholm.se

Locum AB
registrator.locum@regionstockholm.se

MediCarrier AB
info.medicarrier@regionstockholm.se

Patientnämnden
registrator.pan@regionstockholm.se

Regionrevisorerna                                                         landstingsrevisorerna.rev@regionstockholm.se

Regionstyrelsen/Regionledningskontoret
registrator.rlk@regionstockholm.se

Stockholm Care AB
info@stockholmcare.se

S:t Eriks Ögonsjukhus AB
registrator.sankterik@regionstockholm.se

Stockholms läns sjukvårdsområde
registrator.slso@regionstockholm.se

Södertälje Sjukhus AB                                                  registrator.sodertaljesjukhus@regionstockholm.se

Södersjukhuset AB
kontakt.sodersjukhuset@regionstockholm.se

Tiohundra AB
registrator@tiohundra.se

Tillväxt och regionplanenämnden
registrator.trf@regionstockholm.se

Trafiknämnden
registrator.tf@regionstockholm.se

Vårdens kunskapsstyrningsnämnd
registrator.hsf@regionstockholm.se

Waxholms Ångfartygs AB (WÅAB)
waxholmsbolaget@regionstockholm.se

Regionledningskontorets främsta uppdrag är att stödja regionsstyrelsen i deras uppgift att leda, styra och samordna Region Stockholms verksamheter. För frågor som rör till exempel budget, ekonomi, forskning, hållbarhet, internationella frågor, juridik, personal, pension och upphandling.

Växel: 08-737 25 00 eller 08-123 130 00
E-post: kontakt@regionstockholm.se
Registrator: registrator.rlk@regionstockholm.se

Du är alltid välkommen att ringa, mejla eller skriva till Region Stockholm. Tänk på att post som skickas in till myndigheter automatiskt blir en allmän handling och kan komma att läsas av utomstående, enligt offentlighetsprincipen.

E-postadresser till nämnder, styrelser och bolag:

AB Storstockholms Lokaltrafik
registrator.tf@regionstockholm.se

AB Stockholms Läns Landstings Internfinans
fredrik.c.persson@regionstockholm.se

Ambulanssjukvården i Storstockholm AB (AISAB)
info.aisab@regionstockholm.se

Danderyds Sjukhus AB
registrator.ds@regionstockholm.se

Fastighets- och servicenämnden/ Serviceförvaltningen                                registrator.sf@regionstockholm.se

Folktandvården Stockholms län AB
registrator.ftv@regionstockholm.se

Färdtjänstnämnden
registrator.fardtjanst@regionstockholm.se

Förvaltning för utbyggd tunnelbana
registrator.fut@regionstockholm.se

Hälso- och sjukvårdsnämnden
registrator.hsf@regionstockholm.se

Karolinska Universitetssjukhuset
registrator.karolinska@regionstockholm.se

Kulturnämnden
registrator.kultur@regionstockholm.se

Locum AB
registrator.locum@regionstockholm.se

MediCarrier AB
info.medicarrier@regionstockholm.se

Patientnämnden
registrator.pan@regionstockholm.se

Regionrevisorerna
landstingsrevisorerna.rev@regionstockholm.se

Regionstyrelsen/Regionledningskontoret
registrator.rlk@regionstockholm.se

Södersjukhuset AB
kontakt.sodersjukhuset@regionstockholm.se

S:t Eriks Ögonsjukhus AB
registrator.sankterik@regionstockholm.se

Stockholm Care AB
info@stockholmcare.se

Stockholms läns sjukvårdsområde
registrator.slso@regionstockholm.se

Södertälje Sjukhus AB
registrator.sodertaljesjukhus@regionstockholm.se

Tillväxt och regionplanenämnden
registrator.rlk@regionstockholm.se

Tiohundra AB
registrator@tiohundra.se

Trafiknämnden
registrator.tf@regionstockholm.se

Vårdens kunskapsstyrningsnämnd
registrator.hsf@regionstockholm.se

Waxholms Ångfartygs AB (WÅAB)
waxholmsbolaget@regionstockholm.se

Letar du efter information som rör dig som anställd i någon av Region Stockholms verksamheter? Här har vi samlat en del information som efterfrågas på sll.se.

Läs mer på sidan För dig som medarbetare i Region Stockholm

Här hittar du svar på vanliga frågor som ofta kommer in till Region Stockholm. Det kan gälla allt i från sjukvård till kollektivtrafik och upphandling.

Till frågor och svar om Region Stockholms verksamheter

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?