Frågor och svar om Region Stockholms verksamheter

Här hittar du svar på vanliga frågor om allt i från sjukvård till kollektivtrafik och upphandling.

Patienter hittar information på 1177 Vårdguiden. Vårdgivare hittar information på Vårdgivarguiden/Patientsäkerhet.

I första hand ska du vända dig till den mottagning eller avdelning där du har blivit behandlad. Det gäller också tandvård.

Till Patientnämnden kan patienter och närstående kostnadsfritt vända sig med frågor eller klagomål. 
Läs mer om hur du går tillväga på Patientnämndens sida på sll.se

Till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kan du göra en anmälan om du eller en närstående råkat ut för en vårdskada eller upplever att det finns brister i patientsäkerheten i samband med vård och behandling.
Läs mer om hur du går tillväga på IVOS webbplats

Mottagningar på sjukhusen samt regiondrivna mottagningar har egna patientkontor eller ekonomiavdelningar som du kan kontakta i dessa frågor. Om du är patient hittar du information på Patientavgifter - kontaktuppgifter till vården

Om du är vårdgivare hittar du information om Patientavgifter på Vårdgivarguiden

Du kan vända dig till den mottagning eller enhet där du behandlas. Mer information hittar du på sidan Din journal på 1177 Vårdguiden

Där hittar du även mer information om sammanhållen journalföring och vem som har rätt att läsa din journal med mera.

Äldre journaler:

Regionarkivet förvarar äldre journaler varav merparten är från 1990-talet och bakåt.
Du hittar all information och kontaktuppgifter på Regionarkivet.sll.se

Kontakta den läkare som remitterat dig. Enligt vårdgarantin ska remissen skickas till den mottagning eller klinik dit din läkare remitterar dig senast tre dagar efter det att hen fattade beslutet.

Inom Stockkholms läns sjukvårdsområde, SLSO finns psykiatri för barn- och ungdomar, vuxna och äldre samt specialiserad beroendevård och rättspsykiatri.

Primärvården omfattar vårdcentraler, närakuter, barn- och mödrahälsovård, ungdomsmottagningar och rehabiliteringsenheter.

SLSO bedriver även Avancerad sjukvård i Hemmet, ASiH och Specialiserad palliativ slutenvård.

Mer information om SLSO hittar du på sidan Vård hos oss på SLSO.sll.se

Region Stockholms organisationsnummer:
232100-0016

På sidan Fakturera Region Stockholm finns all information om hur du som leverantör ska fakturera något av Region Stockholms bolag eller förvaltningar.

Du kan söka tjänster via ditt yrkesområde eller via en särskild arbetsplats.
Läs mer på sidan lediga jobb på sll.se

Du hittar all information på sidan Prao och sommarjobb

Region Stockholm är en av Sveriges största arbetsgivare. Läs mer på sidan Region Stockholm som arbetsgivare.

På sidan Vårdgivarguiden/Utbildningar, kurser och seminarier finns information om kurser, seminarier och fortbildning för olika personalgrupper inom hälso- och sjukvården.

På sl.se hittar du alla kontaktvägar till SL.
Du kan också ringa SL:s kundtjänst på 08-600 10 00 som har öppet dygnet runt.

Ansvar för kollektivtrafiken

Trafikförvaltningen och trafiknämnden ansvarar för att Stockholms läns invånare och besökare kan resa tryggt, tillgängligt och hållbart med kollektivtrafiken i länet.

Mer om trafikförvaltningen

Mer om trafiknämnden

På sidan Färdtjänstens kundservice finns kontaktuppgifter och information om hur du beställer resor med mera.
Telefon 08-720 80 80

Läs mer färdtjänstens ansvar och verksamhet på sidan Färdtjänsten 

MTR Tunnelbanan sköter hittegodshanteringen åt all kollektivtrafik i Stockholms län.

Hittegods besöksadress:
Klara Östra Kyrkogata 6
Telefon 08-600 10 00

Läs mer på mtrnordic.se

Under kontakt kan du söka politiker både via partitillhörighet och via politiska organ. Till kontakta politiker på sll.se

Inom Region Stockholm finns flera sorters ärenden och olika sätt att hitta dem. Politiska ärenden och handlingar kan du söka här på webbplatsen, medan äldre ärenden och offentliga handlingar finns på separata webbplatser.

Mer information hittar du på sidan ärenden och handlingar

På kulturförvaltningens webbplats finns all information du behöver för att kunna arbeta som artist inom vården.

Mer information hittar du på kultur.sll.se

Region Stockholm har fyra olika ekonomiska stöd till kulturaktörer i länet. Det finns också möjlighet till stöd för internationella projekt. Det är enheten för kultur- och föreningsstöd på kulturförvaltningen som ansvarar med stöden.

Läs mer på sidan Sök stöd till kultur på kultur.sll.se

Kulturförvaltningen driver arbetet med konstnärliga gestaltningar i vården och förvaltar Region Stockholms konstinnehav.

På sidan Om konst på kulturförvaltningen.sll.se finns all information konsten inom Region Stockholm

Vänd dig till den centrala pensionsenheten, på Serviceförvaltningen, som är Region Stockholms expertfunktion inom pensionsområdet.
Telefon: 08-123 146 00
pensionsenheten@sll.se
Öppettider:
Måndag: kl 13:00-15:00
Tisdag-fredag: kl 9:00-11:00

Hedersbelöning utdelas till medarbetare inom Region Stockholm efter 30 år i tjänst eller efter 25 år om man avgår med pension.

Vänd dig till din personalhandläggare eller din närmaste chef om du har frågor om hedersbelöningar.

Gåvor hedersbelöning 2022. PDF

För dig som vill ingå vårdavtal med Region Stockholm:

Vårdgivarguiden/Aktuella vårdavtalsområden finns information om ditt nuvarande avtal och andra vårdgivare med avtal.

För dig som patient:

På sidan Att välja vårdmottagning på 1177.se kan du läsa om hur du söker vård.

Vårdgivarguiden/Ansök om att bli vårdgivare inom vårdval finns information om hur startar en vårdverksamhet inom vårdval Stockholm och vårdval Norrtälje.

Alla leverantörer som är upphandlade av Region Stockholm finns listade i avtalskatalogen.

sidan Inköp och upphandling hittar du all information om upphandling inom Region Stockholm

Samtliga pågående upphandlingar för förvaltningar och bolag inom Region Stockholm hittar du på Visma/Opics webbplats

På sidan Inköp och upphandling hittar du all information om upphandling inom Region Stockholm

På sll.se finns allmän information om upphandling och hur du går tillväga för att bli upphandlad leverantör till Region Stockholm. 

Läs mer på sidan Inköp och upphandling.

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?