Frågor och svar om Region Stockholms verksamheter

Här hittar du svar på vanliga frågor om allt i från sjukvård till kollektivtrafik och upphandling.

Patienter hittar information på 1177 Vårdguiden. Vårdgivare hittar information på Vårdgivarguiden.

I första hand ska du vända dig till den mottagning eller avdelning där du har blivit behandlad. Det gäller också tandvård.

Till Patientnämnden kan patienter och närstående kostnadsfritt vända sig med frågor eller klagomål. Läs mer om hur du går tillväga på patientnämndens sida på sll.se

Till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kan du göra en anmälan om du eller en närstående råkat ut för en vårdskada eller upplever att det finns brister i patientsäkerheten i samband med vård och behandling. Läs mer om hur du går tillväga på IVOS webbplats

Mottagningar på sjukhusen samt regiondrivna mottagningar har egna patientkontor eller ekonomiavdelningar som du kan kontakta i dessa frågor. Om du är patient hittar du information på 1177 Vårdguidens webbplats. Om du är vårdgivare hittar du information på Vårdgivarguidens webbplats.

Du kan vända dig till den mottagning eller enhet där du behandlas. Mer information hittar du på 1177 Vårdguidens webbplats

Där hittar du även mer information om sammanhållen journalföring och vem som har rätt att läsa din journal med mera.

Landstingsarkivet förvarar äldre journaler varav merparten är från 1990-talet och bakåt. Kontakta Landstingsarkivet på landstingsarkivet@sll.se, eller på telefon 08-737 27 10 Mer information hittar du på Landstingsarkivets webbplats

Kontakta den läkare som remitterat dig. Enligt vårdgarantin ska remissen skickas till den mottagning eller klinik dit din läkare remitterar dig senast tre dagar efter det att hen fattade beslutet.

Inom SLSO finns psykiatri för barn- och ungdomar, vuxna och äldre samt specialiserad beroendevård och rättspsykiatri. Primärvården omfattar vårdcentraler, närakuter, barn- och mödrahälsovård, ungdomsmottagningar och rehabiliteringsenheter. SLSO bedriver även Avancerad sjukvård i Hemmet, ASiH och Specialiserad palliativ slutenvård. Mer hittar du på SLSO:s webbplats

Sveriges kommuner och landsting, SKL, har tagit fram handboken "Vård av personer från andra länder för hälso- och sjukvården" som du hittar på Vårdgivarguidens webbplats.

Region Stockholms organisationsnummer:
232100-0016

Du kan söka tjänster via ditt yrkesområde eller via en särskild arbetsplats.
Läs mer på sidan lediga jobb på sll.se

Du hittar all information på sidan Prao och sommarjobb

Region Stockholm är en av Sveriges största arbetsgivare. Läs mer på sidan Region Stockholm som arbetsgivare.

Vårdgivarguiden finns information om utbildning, kurser och seminarier för personal inom hälso- och sjukvården

SL:s webbplats hittar du alla kontaktvägar till SL. Du kan också ringa SL:s kundtjänst på 08-600 10 00 som har öppet dygnet runt.

Kontakta kundservice för färdtjänst på telefon 08-720 80 80. 

Du kan även läsa  på sidan färdtjänsten  här på sll.se eller gå till färdtjänstens egen webbplats

Till hittegodsavdelningen på Klara Östra Kyrkogata 6, telefon 08-600 10 00. Läs mer på MTR:s webbplats där du också söka bland borttappade föremål.

Under kontakt kan du söka politiker både via partitillhörighet och via politiska organ. Till kontakta politiker på sll.se

Inom Region Stockholm finns flera sorters ärenden och olika sätt att hitta dem. Politiska ärenden och handlingar kan du söka här på webbplatsen, medan äldre ärenden och offentliga handlingar finns på separata webbplatser. Mer information hittar du på sidan ärenden och handlingar

På kulturförvaltningens webbplats finns all information du behöver för att kunna arbeta som artist inom vården.

Mer information hittar du på kulturförvaltningens webbplats

Region Stockholm har fyra olika ekonomiska stöd till kulturaktörer i länet. Det finns också möjlighet till stöd för internationella projekt. Det är enheten för kultur- och föreningsstöd på kulturförvaltningen som ansvarar med stöden.

Läs mer på kulturförvaltningens webbplats

kulturförvaltningens webbplats hittar du all information hur kulturförvaltningens konstenhet arbetar med projektledning av konstnärliggestaltning och med förvaltning av konstinnehavet.

Vänd dig till den centrala pensionsenheten, på Personal och utbildning, som är Region Stockholms expertfunktion inom pensionsområdet.

Telefon: 08-123 146 00
pensionsenheten@sll.se

Öppettider:
Måndag: kl 13:00-15:00
Tisdag-Fredag: kl 9:00-11:00 samt 13:00-15:00

Öppettider under juni, juli och augusti:
Måndag – fredag 9-11

Vänd dig till din personalhandläggare eller din närmaste chef.

Information om hedersbelöning 2019

Samordnare LSF Kansli cathrine.hoglund@sll.se

Vårdgivare hittar information på Vårdgivarguiden webbplats. Patienter hittar information på 1177 Vårdguidens webbplats.

Avtalsinformation finns på Vårdgivarguidens webbplats

Alla leverantörer som är upphandlade av Region Stockholm finns listade i avtalskatalogen.

Samtliga pågående upphandlingar för förvaltningar och bolag inom Region Stockholm hittar du på Visma/Opics webbplats

På sll.se finns allmän information om upphandling och hur du går tillväga för att bli upphandlad leverantör till Region Stockholm. Läs mer på sidan upphandling.