Ledamöter i hälso- och sjukvårdsnämndens programberedning för stora folksjukdomar

Förtroendevalda

Namn Parti Uppdrag
Fälth, Maria KD Ordförande
Paulsson, Sofia M 1:e vice ordförande
Larsson, Petra S 2:e vice ordförande
Törnstrand, Charlotte M Ledamot
Hurtig, Marie M Ledamot
Andersson, Felix M Ledamot
Hommerberg, Pär L Ledamot
Lorne, Christine C Ledamot
Elfström, Ing-Marie S Ledamot
Jokio, Hanna S Ledamot
Älegård, Linda S Ledamot
Ivanovic Rubin, Sandra MP Ledamot
Magnusson, Thomas V Ledamot