Kontakta politiker

Här hittar du kontaktuppgifter till alla förtroendevalda som är representerade i landstingspolitiken. Du kan söka via partitillhörighet eller via de nämnder och utskott de deltar i. Vill du ställa en direkt fråga till förtroendevald fyller du i ett kontaktformulär.

Kontaktuppgifter till politiker via politiska partier

Politiskt oberoende ledamöter

Kontaktuppgifter till politiker via politiska organ

Landstingsfullmäktige

Stockholms läns landstingsfullmäktige är Sveriges näst största beslutande församling med 149 ledamöter.
Alla förtroendevalda i landstingsfullmäktige ›

Landstingsstyrelsen

Nämnden består av totalt fyrtio ledamöter, tjugo ordinarie och tjugo ersättare. I landstingsstyrelsen finns nio landstingsråd och sex oppositionslandstingsråd.
Se alla landstingsråd ›
Ordinarie ledamöter i landstingsstyrelsen ›
Ersättare i landstingsstyrelsen ›

Nedan hittar du länkar till förtroendevalda i landstingsstyrelsens utskott och beredningar.

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Ordinarie ledamöter i hälso- och sjukvårdsnämnden ›
Ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden ›

Nedan hittar du länkar till förtroendevalda i hälso- och sjukvårdsnämndens utskott, styrelser och beredningar.

Trafiknämnden

Ordinarie ledamöter i trafiknämnden ›
Ersättare i trafiknämnden ›

Nedan hittar du länkar till förtroendevalda i trafiknämndens utskott och beredningar.

Kulturnämnden

Ordinarie ledamöter i kulturnämnden ›
Ersättare i kulturnämnden ›

Patientnämnden

Ordinarie ledamöter i patientnämnden ›
Ersättare i patientnämnden ›

Tillväxt- och regionplanenämnden

Ordinarie ledamöter i tillväxt- och regionplanenämnden ›
Ersättare i tillväxt- och regionplanenämnden ›

Landstingsrevisorerna

Ordinarie ledamöter i landstingsrevisorerna ›
Ersättare i landstingsrevisorerna ›