Kontakta politiker

Här hittar du kontaktuppgifter till alla förtroendevalda som är representerade i Region Stockholm. Du kan söka via partitillhörighet eller via de nämnder och utskott de deltar i. Vill du ställa en direkt fråga till förtroendevald fyller du i ett kontaktformulär.

Kontaktuppgifter till politiker via politiska partier

Politiskt oberoende ledamöter

Kontaktuppgifter till politiker via politiska organ

Nämnder, utskott och beredningar för mandatperioden 2014-2018 sitter kvar till och med 31/12 2018. Den nya politiska organisationen för 2018-2022 träder i kraft 1 januari 2019.

Regionfullmäktige

Region Stockholms regionfullmäktige är Sveriges näst största beslutande församling med 149 ledamöter.
Alla förtroendevalda i regionfullmäktige ›
Ersättare i regionfullmäktige

Regionstyrelsen

Nämnden består av totalt fyrtio ledamöter, tjugo ordinarie och tjugo ersättare. I regionstyrelsen finns nio regionråd och sex oppositionsregionråd.
Se alla regionråd ›
Ordinarie ledamöter i regionstyrelsen ›
Ersättare i regionstyrelsen › 

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Ordinarie ledamöter i hälso- och sjukvårdsnämnden ›
Ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden ›

Trafiknämnden

Ordinarie ledamöter i trafiknämnden ›
Ersättare i trafiknämnden ›

Kulturnämnden

Ordinarie ledamöter i kulturnämnden ›
Ersättare i kulturnämnden ›

Patientnämnden

Ordinarie ledamöter i patientnämnden ›
Ersättare i patientnämnden ›

Tillväxt- och regionplanenämnden

Ordinarie ledamöter i tillväxt- och regionplanenämnden ›
Ersättare i tillväxt- och regionplanenämnden ›

Regionrevisorerna

Ordinarie ledamöter i regionrevisorerna ›
Ersättare i regionrevisorerna ›