Kontakta politiker

Du hittar kontaktuppgifter till alla förtroendevalda som är representerade i Region Stockholm via partitillhörighet eller nämnder och utskott de deltar i. Varje förtroendevald har ett kontaktformulär du kan använda för att ställa en fråga direkt.

Kontaktuppgifter till politiker via partitillhörighet i fullmäktige

Politiskt oberoende ledamöter

Regionråd

Här hittar du alla regionråden och deras kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till politiker via politiska organ

Regionfullmäktige

Region Stockholms regionfullmäktige är Sveriges näst största beslutande församling med 149 ledamöter.
Alla förtroendevalda i regionfullmäktige ›
Ersättare i regionfullmäktige

Regionstyrelsen

Nämnden består av totalt fyrtio ledamöter, tjugo ordinarie och tjugo ersättare. I regionstyrelsen finns nio regionråd och sex oppositionsregionråd.
Se alla regionråd ›
Ordinarie ledamöter i regionstyrelsen ›
Ersättare i regionstyrelsen › 

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Ordinarie ledamöter i hälso- och sjukvårdsnämnden ›
Ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden ›

Vårdens kunskapsstyrningsnämnd

Ordinarie ledamöter i vårdens kunskapsstyrningsnämnd
Erättare i vårdens kunskapsstyrningsnämnd

Trafiknämnden

Ordinarie ledamöter i trafiknämnden ›
Ersättare i trafiknämnden ›

Färdtjänstnämnden

Ordinarie ledamöter i färdtjänstnämnden
Ersättare i färdtjänstnämnden

Kulturnämnden

Ordinarie ledamöter i kulturnämnden ›
Ersättare i kulturnämnden ›

Patientnämnden

Ordinarie ledamöter i patientnämnden ›
Ersättare i patientnämnden ›

Tillväxt- och regionplanenämnden

Ordinarie ledamöter i tillväxt- och regionplanenämnden ›
Ersättare i tillväxt- och regionplanenämnden ›

Regionrevisorerna

Ordinarie ledamöter i regionrevisorerna ›
Ersättare i regionrevisorerna ›

Fastighets- och servicenämnden

Ordinarie ledamöter i servicenämnden
Ersättare i servicenämnden

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?