Högskolestuderande

Landstinget erbjuder platser för verksamhetsintegrerat lärande, VIL, till studenter på utbildningar med inriktning mot hälso- och sjukvård på de lärosäten som har avtal med landstinget.

I dagsläget finns avtal med Ersta Sköndal Bräcke högskola, Högskolan i Gävle, Karolinska Institutet, Mälardalens högskola, Röda Korsets Högskola, Sophiahemmet Högskola, Stockholms universitet och Uppsala universitet.

Prioritering vid tilldelning av platser för VIL

Målet är att erbjuda så många studenter som möjligt platser för VIL, men utbudet är begränsat och därför finns det en prioriteringsordning vid förfrågan om plats.

Inom Stockholms läns landsting gäller följande:

  1. Studenter som läser på lärosäten i Stockholms län, alternativt lärosäten som landstinget har avtal med, prioriteras och bereds alltid plats i första hand.
  2. Studenter som studerar på lärosäten utanför Stockholms län och är folkbokförda i länet kan i mån av plats beredas plats.
  3. Studenter som studerar på lärosäte utanför Stockholms län och som inte är folkbokförda i Stockholms län kan inte beredas plats.

Så här gör du

Kontakta din kursledning så får du mer information. Det är sedan VIL-samordnarna på lärosätet som gör förfrågan om plats för VIL, aldrig du själv.

Du får besked från ditt lärosäte om tilldelad plats senast två veckor innan perioden börjar. Om du har behörighet till det Kliniska placeringsprogrammet KliPP så kan du även se din placering där.

Ditt ansvar

  • Att du under din VIL-period alltid har med dig ett giltigt e-tjänstekort för studerande i Stockholms läns landsting. Du behöver också ha dina pin- och pukkoder tillgängliga.
  • Att du kontaktar ditt lärosäte angående beställning av e-tjänstekort, du ansvarar själv för att boka tid för fotografering senast två veckor innan din första VIL-period.
  • Att du efter avslutad utbildning klipper itu och kasserar ditt e-tjänstekort.
  • Att du har tagit del av dokumentet angående vilka sekretessregler som gäller
  • Att du gått igenom e-utbildningen Vårdhygien.