PTP-tjänstgöring

Praktisk tjänstgöring för psykologer, PTP, genomförs efter psykologexamen och är ett krav för att få psykologlegitimation. Region Stockholm anställer årligen cirka 100 PTP-psykologer och ytterligare 50 PTP-psykologer anställs av Region Stockholms upphandlade vårdgivare.

Ansökan

Tjänsterna annonseras i allmänhet två gånger per år, på våren för start augusti-september och hösten för start januari-mars. Däremellan kan tjänster annonseras och starta när som helst, när verksamheter beslutar att anställa en PTP-psykolog.

Alla tjänster annonseras via Region Stockholms webbplats under Lediga Jobb samt via Arbetsförmedlingen. Ansökan sker enligt anvisningar i annonserna till respektive verksamhet eller enhet. Region Stockholm har ingen central anställning av PTP.

Följande verksamheter i Region Stockholm anställer PTP-psykologer:

 • Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO
  -Psykiatri: BUP Stockholm, Norra Stockholms Psykiatri, Psykiatri      Nordväst, Psykiatri Sydväst, Psykiatri Södra, Psykiatricentrum Södertälje, Beroendecentrum Stockholm och Stockholms Centrum för Ätstörningar.
  -Primärvård: Gustavsbergs vårdcentral och Liljeholmens vårdcentral m.fl.
  -Habilitering & Hälsa
 • Danderyds Sjukhus AB, Hjärnskaderehabilitering
 • Karolinska Universitetssjukhuset, Medicinsk Psykologi, Solna och Huddinge
 • TioHundra AB (Norrtälje sjukhus), BUP-mottagning och Habilitering
 • Privata verksamheter med upphandlat vårdavtal

Upplägg och innehåll

Enligt reglerna ska PTP omfatta minst ett år heltid (eller motsvarande). PTP kan göras på deltid, som minst halvtid. Tjänstgöringen på en och samma arbetsplats måste omfatta minst fyra månader heltid (eller motsvarande).

Fördelning ska vara enligt följande:

 • Minst 50 % ska bestå av individinriktat psykologarbete, dvs. psykologisk bedömning och utredning, samt behandling och rådgivning.
 • Minst 25 % ska bestå av övrigt psykologarbete, exempelvis organisationsarbete, metodutveckling, utvärdering, handledning eller undervisning.

Efter fullgjord och godkänd PTP-tjänstgöring ansöker du om legitimation hos Socialstyrelsen. Till ansökan bifogas handledarens PTP-intyg och arbetsgivarens tjänstgöringsintyg.

Handledning

Handledningen syftar till att vägleda PTP-psykologen in i yrket. Den ska ske individuellt, vid ett fysiskt möte, minst en timme varje vecka. Handledaren ska vara legitimerad psykolog med minst tre års yrkeserfarenhet. Det är handledaren som bedömer om PTP-psykologen är lämplig att arbeta självständigt som psykolog vid PTP-tjänstgöringens avslut.

Utbildning för PTP-psykologer och handledare

Region Stockholm erbjuder PTP-program och PTP-handledarprogram kostnadsfritt för psykologer inom Stockholms läns sjukvårdsområde, regionalt ägda sjukhus och regionalt upphandlade, privata vårdgivare.

PTP-programmet omfattar totalt sex heldagar. Fokus ligger på övergripande psykologfrågor och yrkesrollen. Närvaro är starkt prioriterat. Föreläsningarna är fristående så att PTP-psykologen påbörjar programmet när tjänstgöringen startar, oavsett när det sker under året. Introduktion, uppföljning och avslutsseminarium hålls rullande under året. Anmälan görs till studierektor med information om PTP-psykologens och handledarens e-postadress samt datum för PTP.

Flera verksamheter har även en lokal studierektor eller PTP-samordnare som erbjuder ett lokalt, kompletterande PTP-program utifrån den specifika verksamhetens behov av psykologkompetens.

PTP-handledarprogrammet är tänkt att följa handledarens arbete under PTP-psykologens tjänstgöring. Den digitala kursen består av fyra moduler, med fokus på introduktion, professionshandledning, regelbunden bedömning samt avslut och intygsskrivande. Anmälan görs till studierektor.

Anställning och finansiering

PTP-psykologen har vanligen en tidsbegränsad anställning i den verksamhet där hen tjänstgör. Det är också verksamheten som finansierar tjänsten. Mer information för chefer finns i bilaga till PTP-handboken. PTP-medel kan sökas för att ersätta delar av lönekostnaden. Mer information och ansökan görs via Stockholms läns sjukvårdsområdes webbsida för PTP.

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?