Kurator/hälso- och sjukvårdskurator

Zelal - kurator på Habiliteringscenter Järva, Stockholms läns sjukvårdsområde

Utbildning

Socionomprogrammet på tre och ett halvt år leder till socionomexamen och då kan du arbeta som kurator. För att bli legitimerad hälso- och sjukvårdskurator behöver du komplettera med en ettårig vidareutbildning.

Möjligheter

Som socionom möter du alla typer av människor i olika, ofta svåra, perioder av livet. Du hjälper dem till förändring med kunskaper om både människa och sociala strukturer. Inom vården kan du jobba till exempel som kurator på ett sjukhus, inom äldreomsorgen eller med insatser till personer med funktionsnedsättning. Arbetet innebär också ansvar för att förebygga sociala problem, till exempel kring alkohol och narkotika. Det kräver ett nära samarbete med polis, myndigheter eller organisationer.

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?