Petra sommarjobbar på landstingsarkivet

Petra Thörnquist tycker att det är häftigt att jobba bland alla dokument som berättar om äldre tider. Landstingsarkivet bevarar och långtidslagrar den information som finns inom Stockholms läns landsting.

I landstingsarkivets samlingar går det att göra riktiga fynd. Här kan man till exempel läsa om Karolina Widerström, den första praktiserande kvinnliga läkaren i Sverige. Hon föddes 1856. När hon tog sin medicine licentiatexamen vid Uppsala universitet var det enligt lag inte tillåtet att anställa kvinnliga läkare. Men hon blev både utnämnd till amanuens vid Karolinska institutets kvinnoklinik vid Sabbatsbergs sjukhus och 1889 öppnade hon en egen praktik i Stockholm.

Bevarar information

Märker, dokumenterar och inventerar

Arkivlokalerna i Flemingsberg är 5 500 kvadratmeter stora och har plats för ungefär 140 000 löpmeter arkiv. Lokalerna är klimatanpassade. Landstingsarkivet har både arkiv på papper och ett e-arkiv för slutlig förvaring av digitalt lagrad information. Här finns också ett patologarkiv med separata frys- och kylrum för biologiska prov med ett laboratorium intill. 

arbetsuppgifterna varierar

Petras arbetsuppgifter varierar. Hon skriver personnummer på mappar med BVC-journaler och lägger in i arkivet så att de blir sökbara. Hon dokumenterar också vad som finns på hyllorna, som en inventering.

– I början var det lite svårt, innan jag hade lärt mig vad bokstavs- och sifferkombinationerna betyder. Det gäller till exempel att veta från vilket håll i arkivet man ska räkna för att hamna på rätt hylla.

Att det gick att söka sommarjobb i landstinget fick Petra reda på av sin pappa som jobbar inom landstinget.

– Det var jättebra, annars hade jag nog inte vetat var jag skulle leta.

Framtid i sjukvården

Petra har redan bestämt sig för en framtid inom hälso- och sjukvården. När hon inte sommarjobbar utbildar hon sig till undersköterska.

– Mitt förstahandsval var att sommarjobba inom sjukvården, men det är också jättebra att vara på landstingsarkivet. Här lär jag mig till exempel hur det går till att göra en beställning på en journal. Det är sådant jag kan ha nytta av sedan.

I framtiden vill hon helst jobba på sjukhus.

– Jag vet också att jag ska fortsätta utbilda mig, kanske till sjuksköterska eller sjukgymnast.

 

Text: Lisa Thorsén