Prao - praktisk arbeslivsorientering

Avsluta lättläst

Prao betyder praktisk arbetslivsorientering, att lära sig hur det är i arbetslivet.

Prao för elever

Prao betyder praktisk arbetslivsorientering,
att lära sig hur det är i arbetslivet.

Elever i årskurs 8 och 9 har prao.
Prao pågår i en eller två veckor.

Varje år får 300 elever prao
genom Stockholms läns landsting,
oftast på sjukhus eller vårdcentraler.

Så här söker du prao

Du söker praoplats genom
studie- och yrkesvägledaren på din skola.

Sök så tidigt du kan,
gärna minst tre månader innan praon ska börja,
eftersom de 300 platserna kan ta slut.

Studie- och yrkesvägledaren kan också
svara på frågor och berätta mer om reglerna.
Till exempel måste din målsman, oftast en förälder,
fylla i ett papper om din hälsa.

På praon

Först får du information
om reglerna på arbetsplatsen.
Det handlar till exempel om hygien
och om vad du ska tänka på när du är med patienterna.

Sedan kommer du vara med på arbetsplatsen
och se hur vården fungerar.

Alla som gör prao har en handledare,
en person som ger dig stöd.
Oftast är handledaren en undersjuksköterska.

Du kommer vara på prao
ungefär samma tider som din handledare.

Men du jobbar aldrig mer än åtta timmar på en dag
och du jobbar aldrig på kvällen efter klockan 19.

Efter praon

Sista dagen ska du fylla i en enkät
om hur din tid som prao har varit.

När du slutat är det bra om du frågar din handledare
om ett intyg.
I intyget står var och när du har gjort prao.
Du kan visa upp intyget senare,
till exempel om du söker jobb.

Lista över landstingets praoplatser

Din studie- och yrkesvägledare kan hjälpa dig
att boka praoplats på något av de här ställena:

 • Dalens sjukhus
 • Danderydsgeriatriken
 • Ersta sjukhus
 • Handengeriatriken
 • Löwenströmska sjukhuset i Upplands Väsby
 • Nackageriatriken
 • TioHundra AB – Norrtälje Sjukhus
 • S:t Eriks Ögonsjukhus
 • Stockholms Geriatriken
 • Södersjukhuset

För dig som är förälder

Prao betyder praktisk arbetslivsorientering,
att lära sig hur det är i arbetslivet.
Elever i årskurs 8 och 9 har prao.
Prao pågår i en eller två veckor.

Eleverna söker prao med hjälp av
skolans studie- och yrkesvägledare.

Du ska fylla i en hälsodeklaration

Du som är vårdnadhavare för eleven som ska ha prao
måste fylla i ett papper om elevens hälsa.
Skolan är ansvarig för att ge eleverna
den information de behöver om hälsodeklarationen.

Eleven kommer ta med papperet till dig
och sedan lämna det till skolhälsovården.
Sedan ger skolhälsovården ett hälsointyg till eleven
som eleven ska ta med sig första dagen på prao.

Vad får eleven göra på prao?

Prao handlar mest om att
gå med en handledare och se hur arbetslivet är.
Inom landstinget är praoplatsen ofta
på ett sjukhus eller en vårdcentral.

Det finns många regler för elever som gör prao.
Eleven får inte jobba på nätter
och den får inte göra farliga arbetsuppgifter.

För dig som ska vara handledare

Praoelever är viktiga för verksamheten
eftersom de kan vilja jobba inom vården senare
och ge andra en bra bild av Stockholms läns landsting.

Enligt en enkät som landstinget gjorde år 2013
kan 9 av 10 ungdomar som gjort prao hos oss
tänka sig att arbeta inom vården i framtiden.

Elever gör prao i en eller två veckor.

När praon börjar

Första dagen ska eleven lämna in sitt hälsointyg,
och arbetsplatsen ska ge eleven information om:

 • Arbetsuppgifter
 • Arbetstider
 • Vem som är handledare
 • Hur patienter ska bemötas
 • Tystnadsplikt och sekretess.

Handledaren och praoeleven går också igenom
dokumentet Sekretess för studerande i Stockholms läns landsting.
Eleven måste sedan skriva under dokumentet.

Tänk på att du måste kunna svara på elevens frågor
också senare, under hela praoperioden!

Eleven får inte göra
riskfyllda arbetsuppgifter

Arbetsmiljöverket har bestämt att vissa avdelningar
inte får ta emot praoelever.

Exempel på avdelningar som är för riskfyllda för elever:
Akutmottagning, infektionsavdelning,
barnsjukhus och barnavdelning,
anestesi och intensivvårdsavdelning.

Om någon olycka ändå skulle hända
så är praoeleven försäkrad via sin skola.

Arbetstider

Grundregeln är att eleven ska jobba
samma tider som handledaren.
Men eleven får aldrig jobba mer än 8 timmar på en dag
och eleven får inte jobba efter klockan 19.00.
Om du och eleven jobbar helg
ska eleven vara ledig motsvarande tid en vardag.

Närvaroplikt under praon

Eleven har närvaroplikt under praon,
den måste vara på arbetsplatsen om den inte är sjuk.

En del skolor skickar med en närvaroblankett
som handledaren ska fylla i och skicka till skolan.

Efter praon

Innan eleven slutar ska den fylla i en enkät
om hur praotiden varit.
Enkäten finns på webben
och det är du som handledare som är ansvarig för
att eleven fyller i enkäten.

Ofta vill praoeleven ha ett intyg efter avslutad prao.

 

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?