Prao hos Stockholms läns landsting

Lättläst

Varje år erbjuder Stockholms läns landsting cirka 250 elever från grundskolans årskurs 8 och 9 prao - praktisk arbetslivsorientering, inom hälso- och sjukvården. Praoplats bokas via din skolas studie- och yrkesvägledare och gäller dig som bor i Stockholms län.

För dig som söker prao

Över hela Stockholms län finns sjukhus och vårdcentraler som tar emot praoelever en till två veckor. Antalet praoplatser som landstinget kan erbjuda är begränsat. Praoplatserna bokar du via skolans studie- och yrkesvägledare. Det är också dit du vänder dig för att få information om vilka regler som gäller kring prao och vad du ska tänka på.

Innan praon ska din målsman fylla i en hälsodeklaration. Den lämnar du till skolhälsovården, där du får ett hälsointyg som du tar med till arbetsplatsen på praons första dag.

Alla får en handledare

Under praotiden får du en inblick i hur vården fungerar och följa arbetet på en arbetsplats. Självklart har du en handledare till stöd under hela praoperioden. I regel är det en undersköterska.

Praon inleds med en kort introduktion där du får information om exempelvis:

 • tystnadsplikt och sekretess
 • handhygien
 • arbetsklädsel
 • hur patienter ska bemötas.

Arbetstiden under praon, som i möjligaste mån ska följa din handledares schema, kan variera. Landstinget följer Arbetsmiljöverkets regler för hur barn och ungdomar får arbeta.

Läs om hur barn och ungdomar får arbeta på Arbetsmiljöverkets webbplats

Aktuella praoplatser inom landstinget

Här kan du söka praoplats inom Stockholms läns landsting och det är din studie- och yrkesvägledare som hjälper dig att boka plats:

 • Dalengeriatriken och Saltsjöbaden Rehab
 • Danderydsgeriatriken, endast åk 9
 • Danderyds sjukhus, fullt ht-18
 • Ersta sjukhus
 • Jakobsbergsgeriatriken, endast åk 9
 • Karolinska Universitetssjukhuset i Solna/Huddinge, ett fåtal platser - högspecialiserad sjukvård
 • Liljeholmens vårdcentral 
 • Löwenströmska sjukhuset i Upplands Väsby
 • Nackageriatriken
 • TioHundra AB - Norrtälje Sjukhus
 • S:t Eriks Ögon sjukhus
 • Sabbatsbergsgeriatriken
 • Södersjukhuset vecka 41+42+46 och 47

Webbenkät om praotiden

Sista praodagen ska du fylla i en kort webbenkät med frågor om hur du upplevt din praotid.

Till elevenkäten som ska fyllas i sista dagen på prao

Intyg

När du avslutat din prao kan du be din handledare skriva ett intyg som visar var och när praon skett.

För dig som är studie- och yrkesvägledare

Varje år erbjuder Stockholms läns landsting omkring 250 elever från grundskolans årskurs 8 och 9 prao på sjukhus och vårdcentraler. Praoperioden är en eller två veckor och gäller boende i Stockhoms län.

Praoplatsen bokas enbart via skolans studie-och yrkesvägledare, som också ska se till att eleven har med sig ett hälsointyg till praoplatsen. Antalet elever som söker praoplats inom landstinget är ofta fler än de platser som landstinget kan erbjuda.

Hälsodeklaration 

Studie- och yrkesvägledaren ska informera praoelever inom landstinget om de regler som rör hälsodeklaration. Målsman fyller i en hälsodeklaration, som eleven lämnar till skolhälsovården, som utfärdar ett hälsointyg. Hälsointyget arkiveras och kopia ges till eleven att ta med till praoplatsen för att visas upp.

Hälsodeklaration och hälsointyg på Vårdgivarguiden

Handledare och arbetstider

Alla praoelever får en handledare. I regel är det en undersköterska som har den rollen. Eleven ska i möjligaste mån följa handledarens arbetstider.

Landstinget följer Arbetsmiljöverkets regler för hur barn och ungdomar får arbeta.

Läs om hur barn och ungdomar får arbeta på Arbetsmiljöverkets webbplats

Sammanställning av praoenkäten 2017 om hur elever upplevt sin prao

Till elevenkät som ska fyllas i sista dagen på prao

Kontakt praoplats

Här hittar du kontaktuppgifter till sjukhus som tar emot praoelever. Praoplatserna måste bokas av skolans studie- och yrkesvägledare, ej elev eller vårdnadshavare. Kontakta det sjukhus som din elev är intresserad av för en platsförfrågan:

Dalengeriatriken och Saltsjöbaden Rehab
Marilene Taube
E-post: marilene.taube@ptj.se 
Telefon: 08-128 155 80

Capio Geriatrik/Nacka Närsjukhus 
Tina Salminen
E-post: cgn_studenthandlaggare@capio.se  

Danderydsgeriatriken, endast åk 9
Jenny Johansson
E-post: jenny.ma.johansson@sll.se   

Danderyds sjukhus - Fullt ht-18
Malin Ransgart
E-post: prao.ds@sll.se

Ersta sjukhus
Eva-lill Lindh
E-post: Eva-lill.lindh@erstadiakoni.se

Jakobsbergsgeriatriken, endast åk 9
Maria Brofalk
E-post: maria.brofalk@sll.se

Karolinska Universitetssjukhuset, Solna och Huddinge -fåtal platser, högspecialiserad sjukvård
Ebba Hasselberg
E-post: prao.karolinska.karolinska@sll.se 

Stockholm läns sjukvårdsområde
Sirpa Vehkapuro
E-post: sirpa.vehkapuro@sll.se 

Löwenströmska sjukhuset, Upplands Väsby 
Barbro Jassey
E-post: barbro.jassey@ptj.se

TioHundra AB, Norrtälje Sjukhus
Camilla Österman Norrby
E-post:  camilla.osterman.norrby@tiohundra.se

S:t Eriks Ögonsjukhus
Yvonne Nordlöf
E-post: yvonne.nordlof@sll.se 

Sabbatsbergsgeriatriken
Amadou Fall
E-post: amadou.fall@sll.se

Södersjukhuset vecka 41+42+46 och 47
Mona Arne
E-post: praktikplats@sodersjukhuset.se

För dig som är praosamordnare och handledare

Praoelever är viktiga ambassadörer för vårdyrket och bilden av arbetsgivaren Stockholms läns landsting. Totalt 90 procent av de ungdomar som praoade inom hälso- och sjukvården 2017 kan tänka sig att arbete inom vården i framtiden. Det framgår av en enkät som genomfördes samma år.

Läs sammanställning av praoenkäten 2017

Praotiden varar en eller två veckor. Antalet elever som får chansen att praoa inom hälso- och sjukvården inom Stockholms läns landsting är cirka 250 per år. Praoeleven avslutar sin praoperiod med att fylla i en kort webbenkät med frågor om hur hen upplevt sin prao. Handledaren ansvarar för att eleven fyller i enkäten.

Riskfyllda arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna på vissa avdelningar inom hälso- och sjukvården är riskfyllda. Mot den bakgrunden får de, enligt Arbetsmiljöverket, inte ta emot praoelever. Det gäller akutmottagningar, infektionsavdelningar, intensivvårdsavdelningar, inom dialysvård, psykiatrisk vård. Vårdarbete inom demensvård. (enlig föreskriften AFS 2012:3) Ej heller praoelever på barnavdelningar, anestesi, operation med flera specialistvårdavdelningar.

Läs mer om minderårigas arbetsmiljö, föreskrifter på Arbetsmiljöverkets webbplats

Läs mer om hur barn och ungdomar får arbeta på Arbetsmiljöverkets webbplats

Hälsodeklaration

Skolan ansvarar för att eleverna informeras om reglerna kring hälsodeklaration och hälsointyg. Målsman fyller i en hälsodeklaration, som lämnas till skolhälsovården. Skolhälsovården utfärdar ett hälsointyg som eleven ska lämna till arbetsplatsen första dagen på praon.

Första dagen på praon

Praoveckan ska inledas med en introduktion där eleven informeras om:

 • arbetsuppgifter
 • arbetstider
 • handledare
 • patientbemötande
 • tystnadsplikt och sekretess

Handledaren och praoeleven går också igenom dokumentet Sekretess för studerande i Stockholms läns landsting. Observera att dokumentet ska undertecknas av eleven.

Sekretess för studerande inom Stockholms läns landsting

Arbetstider

Eleven ska i möjligaste mån följa handledarens arbetstider. Arbetstiden får dock inte överstiga åtta timmar i sträck och inte senare än till klockan 19.00. Om helgtjänstgöring förekommer ska eleven vara ledig motsvarande tid en vardag.

Närvaroplikt under praon

Eleven har närvaroplikt under praon. En del skolor skickar med en närvaroblankett som handledaren ska fylla i och returnera till skolan. Under praoperioden är eleven försäkrad via skolan.

Webbenkät

Praoeleven avslutar sin prao med att fylla i en webbenkät. Handledare ska se till att eleven får tillgång till en dator på avdelningen där enkäten kan fyllas i.

Till elevenkät som ska fyllas i sista dagen på prao

Intyg efter avslutad prao

Ofta vill praoeleven ha ett intyg efter avslutad prao.

Mall för praointyg

Faktureringsrutiner

Praosamordnare på förvaltningar och bolag fakturerar terminsvis för de elever som tagits emot. Ersättningen är 550 kronor per elev och vecka.

Faktureringsadress

Stockholms läns landsting
SLL/ LSF Ref: 2950 15303
Box 12041
102 22 STOCKHOLM

Skriv Franklin Drobia som referens, samt att fakturan gäller PRAO.

Kontaktperson vid frågor kring fakturering

Franklin Drobia
E-post: franklin.drobia@sll.se