För dig som söker AT-tjänstgöring

Region Stockholm anställer årligen cirka 225 AT-läkare. Det pågår ett arbete med att utöka antalet platser under de närmaste åren.

Ansökan

Tjänsterna annonseras på respektive sjukhus webbplats, i allmänhet två gånger per år, eller via ansökningsverktyget på Region Stockholms webbplats under Lediga Jobb. Ansökan sker enligt anvisningar i annonserna till respektive sjukhus. Region Stockholm har ingen central anställning av AT.

Följande sjukhus i Region Stockholm anställer AT-läkare i samarbete med vårdgivare i psykiatrisk vård och allmänmedicin/primärvård:

  • Capio S:t Görans sjukhus
  • Danderyds Sjukhus AB
  • Karolinska Universitetssjukhuset, Solna och Huddinge
  • Södersjukhuset AB
  • Södertälje Sjukhus AB
  • TioHundra AB (Norrtälje sjukhus)

Upplägg och innehåll

Enligt reglerna ska AT genomföras under handledning på ett så kallat blockförordnande, en tidsbegränsad sammanhållen anställning som omfattar minst 18 månader.

Fördelning ska vara enligt följande:

  • Nio månader fördelade mellan invärtesmedicinska specialiteter och opererande specialiteter
  • Tre månader inom psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri
  • Sex månader inom allmänmedicin

Efter fullgjord och godkänd AT-tjänstgöring ansöker du om legitimation hos Socialstyrelsen.

Regioner har ej längre rätt att förordna olegitimerade läkare

Kammarrätten i Stockholm har i en dom konstaterat att Socialstyrelsens föreskrift (SOSFS 2000:6) som ger regioner rätt att besluta om särskilt förordnande för bland annat AT-läkare inte får tillämpas eftersom regeringens bemyndiganden står i strid med lag. Kammarrättens dom vann laga kraft den 7 maj.

Detta innebär att Socialstyrelsen ska besluta om särskilt förordnande i samtliga fall enligt huvudregeln i patientsäkerhetslagen och till dess att en lagändring kommit till stånd behöver regionerna ansöka om särskilt förordnande.

Mer information finns på Socialstyrelsens hemsida