Bastjänstgöring (BT)

Den 1 juli 2021 införs läkarnas bastjänstgöring som en del av läkarnas specialiseringstjänstgöring. Införandet av bastjänstgöring är en del av en större reform där den nya svenska läkarutbildningen förlängs och blir legitimationsgrundande, allmäntjänstgöringen tas bort och specialiseringstjänstgöring förlängs.

Bastjänstgöring – upplägg

Bastjänstgöringen kan med fördel utformas som en fristående del av specialisttjänstgöringen (ST) som en visstidsanställning på 6 - 12 månader. Bastjänstgöringen kan också ingå som en del av en ST fram till specialistansökan och ska i så fall förläggas under första delen av ST.

Enligt Socialstyrelsens förslag kommer bastjänstgöringen (BT) vara en i regel ett år lång målstyrd utbildning, med en minimitid på sex månader. De obligatoriska och tidsbestämda delarna av tjänstgöringen är:

  • Minst 3 månader klinisk tjänstgöring inom allmänmedicin
  • Minst 3 månader klinisk tjänstgöring inom akut sjukvård

Genom de obligatoriska tjänstgöringarna och ytterligare högst två tjänstgöringsplaceringar ska BT-läkaren kunna uppnå bastjänstgöringens samtliga 18 delmål.

Tidigare klinisk tjänstgöring efter läkarexamen upp till 6 månader kan tillgodoräknas.

Syftet med bastjänstgöring

Syftet med bastjänstgöringen (BT) är att på ett likvärdigt sätt introducera legitimerade läkare till svensk sjukvård, dels för läkare som utbildats inom den nya legitimationsgrundande läkarutbildningen som påbörjas höstterminen 2021 och för läkare med legitimation utfärdad i annat land. BT fokuserar på att öka och fördjupa klinisk kunskap, kliniska färdigheter och att utveckla professionalism.

Bastjänstgöring - pilotprojekt

Region Stockholm genomför ett pilotprojekt från och med hösten 2021 med 30 BT-tjänster. Tjänsterna innebär en visstidsanställning på 12 månader som BT-läkare på en vårdcentral inom stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO).

Tjänstgöringen sker inom allmänmedicin (fyra månader), akutsjukvård (fyra månader) geriatrik (två månader) och psykiatri (två månader). Placeringarnas ordningsföljd kan variera. Fokus ligger på eget kliniskt patientarbete med handledning som kombineras med utbildning i form av seminarier och kurser.

Behovsanalys av BT-tjänsterna pågår och ligger till grund för antalet BT-rekryteringar och BT-tjänster framöver. Framtida ansökningstider och antalet BT-platser för 2022 meddelas när analysen är slutförd.

 

 

 

 

 

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?