Bastjänstgöring (BT)

Läkarutbildningen och läkarnas specialiseringsutbildning (ST) står inför de största förändringar som skett sedan slutet på 1960-talet. Regeringen har fattat beslut om att införa en ny, sexårig och legitimationsgivande läkarutbildning. Den nya läkarutbildningen startar höstterminen 2021.

Som en konsekvens av detta kommer allmäntjänstgöring att ersättas av bastjänstgöring (BT), vilket blir en tjänstgöring som kommer behöva genomföras av såväl svenskutbildade som utlandsutbildade läkare innan påbörjan av specialiseringstjänstgöring. Lagändringarna gäller from 1 juli 2020. Då det nya läkarprogrammet startar år 2021 kommer det att dröja till år 2027 innan de första svenskutbildade läkarna kan få sin legitimation och påbörja bastjänstgöringen.

Samtidigt som BT fasas in måste därför det nuvarande AT-systemet pågå parallellt för alla svenskutbildade läkare som fortfarande går i det nuvarande läkarprogrammet.

Nya föreskrifter tas fram

Socialstyrelsen har i uppdrag att ta fram den nya föreskriften för BT. En redigering av nuvarande föreskrift för ST kommer också att behöva göras. Tiden för införandet av BT är kort och nya föreskriften kan inte förväntas bli klar förrän tätt inpå införandet den 1 juli 2020.  

BT föreslås bli en första fristående del av ST. Enligt regeringen bör bastjänstgöringen vara målstyrd utifrån de lärandemål som fastställs i föreskrifterna och bör fullgöras under

  • tre till fyra månader inom primärvård
  • tre till fyra månader inom akutsjukvård
  • i övrigt maximalt ytterligare två tjänstgöringsplaceringar inom specialiteter där läkaren har egna patientkontakter samt ansvar för utredning och behandling. Enligt regeringen är det betydelsefullt att kunskaper inom psykiatri särskilt beaktas och ryms inom bastjänstgöringen.

Normtiden blir 12 månader, med en minimitid på 6 mån. Det bedöms dock bli svårt att hinna uppnå målen för BT inom 6 mån för de flesta.

Regionalt nätverk

Ett nätverk för regionalt samarbete gällande införande av BT i Region Stockholm har initierats av den regionsövergripande studierektorn på Regionledningskontoret i samarbete med studierektorer och AT-ansvariga på sjukhusen samt primärvården.

 

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?