Allmäntjänstgöring (AT)

Här finns information om AT-utbildningen för dig som gör din allmäntjänstgöring samt handleder eller är ansvarig för AT-läkare. Nedan hittar du regional information och lokal information finns under respektive förvaltning.

Följande sjukhus i Region Stockholm anställer AT-läkare i samarbete med vårdgivare i psykiatrisk vård och allmänmedicin/primärvård:

  • Capio S:t Görans sjukhus
  • Danderyds Sjukhus AB
  • Karolinska Universitetssjukhuset, Solna och Huddinge
  • Södersjukhuset AB
  • Södertälje Sjukhus AB
  • TioHundra AB (Norrtälje sjukhus)

Upplägg och innehåll

Enligt reglerna ska AT genomföras under handledning på ett så kallat blockförordnande, en tidsbegränsad sammanhållen anställning som omfattar minst 18 månader.

Fördelning ska vara enligt följande:

  • Nio månader fördelade mellan invärtesmedicinska specialiteter och opererande specialiteter
  • Tre månader inom psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri
  • Sex månader inom allmänmedicin

Efter fullgjord och godkänd AT-tjänstgöring ansöker du om legitimation hos Socialstyrelsen.

Aktuellt

Regioner har ej längre rätt att förordna olegitimerade läkare

Kammarrätten i Stockholm har i en dom konstaterat att Socialstyrelsens föreskrift (SOSFS 2000:6) som ger regioner rätt att besluta om särskilt förordnande för bland annat AT-läkare inte får tillämpas eftersom regeringens bemyndiganden står i strid med lag. Kammarrättens dom vann laga kraft den 7 maj.

Detta innebär att Socialstyrelsen ska besluta om särskilt förordnande i samtliga fall enligt huvudregeln i patientsäkerhetslagen och till dess att en lagändring kommit till stånd behöver regionerna ansöka om särskilt förordnande.

Mer information finns på Socialstyrelsens hemsida