Det är nödvändigt att vara trygg i sig själv

Ett jobb fyllt av mening och en stark arbetsgemenskap. Det är två saker som får skötarna Valdone Lazutkaite och Anastasia Kadotchnikova att trivas på den psykiatriska intensivvårdsavdelningen som är stationerad på Danderyds sjukhus.

– Hit kommer de svårast sjuka. De är inte sällan omhändertagna enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård. Ofta är patienterna drabbade av psykos och har en förändrad verklighetsuppfattning, berättar Valdone.

Det är väldigt viktigt med respekt och bra bemötande.

Skötarna är närmast patienterna

Det är skötarna som installerar patienterna. De hjälper till med allt från att byta kläder och ringa telefonsamtal till läkarkontakter och att åka med patienterna på hembesök. Det är också någon av skötarna som är kontaktperson.

Både Anastasia och Valdone är dessutom barnombud. På avdelningen finns ett särskilt barnrum där föräldrar och barn kan träffas med personal. Anastasia berättar att de uppmuntrar att barnen kommer, när det är möjligt.

– Det är viktigt för barnen att få veta att deras mamma eller pappa är sjuka och vad det betyder. Till vår hjälp har vi till exempel böcker skrivna för barn i olika åldrar, berättar Anastasia.

Anastasia tar även hand om mycket av administrationen runt patienterna. Det handlar till exempel om kontakter med öppenvården och med biståndshandläggare, och om registrering av uppgifter.

Trygghet och mening

När någon patient agerar våldsamt eller aggressivt på grund av sin sjukdom vet Anastasia och Valdone vad de ska göra för att skydda både patienten, sig själva och andra.

– Det är nödvändigt att vara trygg i sig själv. Vi som arbetar här är också väldigt sammansvetsade och litar på varandra, säger Anastasia.

Både Anastasia och Valdone känner att arbetet är meningsfullt.

– Det är väldigt viktigt med respekt och bra bemötande. När patienterna blir bättre minns de ofta att de blivit bra behandlade. Det är vanligt att de tackar för att vi fanns där när det var som allra mörkast, avslutar Valdone Lazutkaite.

 

Text och foto: Lisa Thorsén