Hon arbetar för att gemensamma resurser används så bra som möjligt

För Tove Halvardsson ger jobbet som ekonom i hälso- och sjukvården en extra dimension av mening.

– Här vet jag att jag bidrar till samhällsnyttan, säger hon.

Tove arbetar som junior controller på Karolinska Universitetssjukhuset. Här har hon eget ansvar för kvinnoklinikens gynsektion.

– Jag lär mig verksamheten inifrån och får bolla med en mer erfaren controller som också har ett helhetsansvar för alla sektioner inom kvinnokliniken. Det är en väldigt bra lösning för mig eftersom jag är så pass nyutexaminerad, berättar Tove.

En divisionscontroller på sjukhus arbetar direkt mot klinikerna. Enkelt uttryckt kan man säga att Tove analyserar information om det ekonomiska resultatet, gör prognoser och ser till att ledningen får den ekonomiska information som behövs för att driva verksamheten. Hon har också en rådgivande funktion och fungerar som stöd för gynsektionen i ekonomiska frågor.

– Jag trivs väldigt bra med att arbeta för att våra gemensamma resurser används så bra och effektivt som möjligt i samhället. Det är meningsfullt, säger Tove.

Kommunikation jätteviktigt

En annan viktig del av Toves jobb är kommunikation. Hon tycker att det är både utmanande och intressant att lyfta ekonomifrågorna i vårdvardagen. Att inte bara rapportera siffror utan att också förklara dem är ett sätt.

– Min uppgift är att visa hur ekonomi och vård hänger samman.

– Det är jätteviktigt att ha med sig verksamhetschefer och vårdpersonal i det ekonomiska arbetet. I kommunikationen kan jag också berätta vilka delar av ekonomin som är mer påverkningsbara, och hur personalen kan använda mig som ett stöd, förklarar Tove.

Jag gör skillnad för människor som ekonom.

Ville först bli sjuksköterska

Tove har en bakgrund som undersköterska och hade egentligen siktet inställt på att bli sjuksköterska. När en hudallergi satte stopp för planerna var ekonom det naturliga alternativet.

– Jag har alltid gillat siffror och matematik och har stor erfarenhet av administration från ideellt arbete. När jag förstod att jag kunde fortsätta arbeta i sjukvården och göra skillnad för människor som ekonom var valet lätt, säger Tove Halvardsson.

 

 

Text och foto: Lisa Thorsén