Han banar väg för mer tunnelbana

Stefan Persson är ansvarig för att det finns godkända planer, miljötillstånd och avtal med fastighetsägare inför utbyggnaden av Stockholms tunnelbana.

– Att få vara en del av samhällsbyggandet på det här sättet är fantastiskt, säger han.

Stockholm växer och tunnelbanan står inför en stor utbyggnad. I framtiden ska de bli möjligt att resa med tunnelbana till Barkaby, Arenastaden och Nacka. Arbetet med nya tunnelbanan leds av landstingets förvaltning för utbyggd tunnelbana. Dessutom bygger landstinget en ny depå, alltså ett garage, för underhåll och uppställning av tunneltåg. Sammanlagt är det nästan två mil tunnelbana och tio nya stationer som växer fram.

Stefan ansvarar för att det finns godkända detaljplaner, järnvägsplaner och miljötillstånd. Det är nödvändigt för att få rätt att använda marken. Han är också ansvarig för avtal med de fastighetsägare som berörs under byggtiden.

– Vi har även löpande kontakt med fastighetsägarna för att till exempel se till att störningarna blir så få och så små som möjligt. Vardagslivet i närområdet ska fungera under byggtiden, säger Stefan.

Han har arbetat i sin nuvarande roll sedan 2014 för att bana väg för den konkreta byggstarten. Enligt planerna ska byggstarten ske 2018 för tunnelbanan till Barkarby och Arenastaden. I årsskiftet 2018/2019 planeras byggstarten för tunnelbanan till Nacka och söderort. Byggtiden är cirka 6 år för tunnelbanan till Barkarby och Arenastaden och 7-8 år för tunnelbanan till Nacka och söderort.

En väldigt viktig del är de samråd vi har med allmänheten där vi informerar och där alla kan lämna synpunkter och räkna med att få dem bemötta.

Samverkan och kontakt viktigt

Tunnelbaneutbyggnaden är en del av en större överenskommelse. Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Solna, Järfälla, Nacka och staten har skrivit avtal där bostäder och kollektivtrafik förutsätter varandra.

För att lyckas med sådana här stora infrastrukturprojekt är samverkan ett nyckelord, förklarar Stefan. Han upplever att det både är en stor utmaning och en stor möjlighet att komma överens om vad som ska byggas ut och hur det ska ske. I sin roll som chef för en stabsfunktion i förvaltningen har han många kontakter.

– Jag träffar människor från kommuner, organisationer och våra leverantörer. Dessutom är en väldigt viktig del de samråd vi har med allmänheten där vi informerar och där alla kan lämna synpunkter och räkna med att få dem bemötta, berättar Stefan.

Samhällsbyggnad självklart val

När Stefan valde att utbilda sig till civilingenjör var han säker på att samhällsbyggnad var det han ville satsa på.

I sitt nuvarande uppdrag tycker han att det är upplyftande att se hur samhällets parter hittar nya bra sätt att driva projekt framåt istället för att fastna i långdragna beslutsprocesser.

– Överenskommelsen om tunnelbanans utbyggnad är ett väldigt bra exempel på att det går.

 

 

Text och foto: Lisa Thorsén