Omvårdnaden om patienterna själva kärnan i arbetet

En viktig uppgift för undersköterskan Rahama Dedji på Jakobsbergsgeriatriken är att stödja det som är friskt hos patienterna.

– Vi uppmuntrar alltid patienterna att fortsätta att göra det de fortfarande kan själva.

Till den geriatriska kliniken på Jakobsbergs sjukhus kommer framförallt äldre personer som behöver vård på sjukhus. Totalt finns det plats för 80 patienter på de tre avdelningarna. Kliniken gör också minnesutredningar.

– Vi arbetar i team med en undersköterska och en sjuksköterska. Varje morgon går vi igenom vad som gäller under dagen. Det kan handla om många olika saker. Vi får till exempel veta vilka som ska åka hem och hur sjukgymnasten vill att vi ska lyfta en viss patient, berättar Rahama.

Omvårdnad och uppmuntran

För en undersköterska är omvårdnaden om patienterna själva kärnan i arbetet.
Rahama arbetar nära patienten. Det är Rahama som kontrollerar om blodet är tillräckligt syresatt och att andningen fungerar som den ska, tar blodtryck, tar blodprov, mäter tempen och ibland sätter kateter. Det är också Rahama som hjälper de patienter som kan och behöver komma upp ur sängen att klä sig på morgonen.

– Vi tar aldrig ifrån någon det han eller hon kan klara själv, det är viktigt. Men stödstrumpor brukar vara svåra att ta på själv.

När det gäller måltiderna kan alla patienter välja att äta på rummet om de vill. Men Rahama berättar att det är viktigt att uppmuntra dem som klarar det att komma ut till matsalen.

– Då pratar vi stödjande om att det brukar kännas trevligt med lite sällskap och att det är bra att röra sig. Man får övertala lite.

Det är roligt att kunna lära ut sin kunskap till andra.

Tar emot studenter

Rahama har också gått en handledarutbildning och tar hand om undersköterskor och sjuksköterskor under utbildning.

– Vi har många studenter hos oss. Det alltid roligt att kunna lära ut sin kunskap till andra.

Bytte yrke

Tidigare arbetade Rahama som bokföringssekreterare i Togo. Innan hon kom till Sverige 1993 hade hon aldrig funderat på ett yrke inom hälso- och sjukvården.

– Det var något jag kom fram till här. Nu har jag jobbat på Jakobsbergsgeriatriken i 12 år och trivs fint med våra äldre patienter, avslutar Rahama Dedji.

 

Text och Foto: Lisa Thorsén