Vården kommer till människan var än hon är

Ambulanssjukvårdare Oskar Lindberg är van att lösa problem när de uppstår.

– Jag älskar att komma till jobbet och veta att dagen är ett vitt papper som ska fyllas av händelser jag ännu inte känner till.

Oskar Lindberg jobbar för Ambulanssjukvården i Storstockholm AB. I ambulansen arbetar han med en specialistutbildad sjuksköterska. Teamet turas om att köra ambulansen, att sköta kommunikationen med SOS, polis och räddningstjänst, och att ta hand om patienterna. De svårast sjuka är dock alltid specialistsjuksköterskans ansvar.

Korta, intensiva patientmöten, korta vårdtider och att vardagen är oförutsägbar är sådant som gör att Oskar tycker om sitt arbete.

– Jag gör mig bäst då helt enkelt. Det är utmanande och tillfredsställande att lyckas ta hand om människor på ett bra sätt under förhållanden som kan vara svåra, berättar han.

Variation som kräver lugn och stabilitet

Ambulanssjukvård är ofta det första viktiga steget i en vårdkedja. Kraven på att göra rätt bedömningar och behandlingar är mycket höga.

Att kunna anpassa sig efter olika människor och situationer, att dela med sig av sina tankar och erfarenheter till kolleger och att tycka om att få patienterna att känna sig trygga är viktiga egenskaper för att trivas med att arbeta i ambulans, tycker Oskar.

– En del av charmen med jobbet är att vården kommer till människan var än hon är, i skogen, i ett dike eller i en lägenhet. Det kräver att vi i ambulansen är samkörda och lugna.

Näsa för logistik

Oskar har också användning för sitt logistiska sinne i jobbet. Dels är han fordonsansvarig för de ambulanser som går från Södergaraget och för de två ambulanser som kör patienter till och från vård utom länet.

– Det är oerhört viktigt att ambulanserna är i körbart skick så att vi kan ge den vård vi lovar. Men vi reparerar inget själva här utan skickar bilarna till verkstad både för kontinuerlig service och reparationer.

Dels är han sjukvårdsledare tillsammans med en specialistsjuksköterska för hela ambulanssjukvården i Stockholm.

– Det betyder att vi ska leda och fördela sjukvårdens resurser på plats vid större insatser, som vid bränder och olyckor.

Jag älskar att komma till jobbet.

Människointresset vann

Oskar började sitt yrkesliv som fastighetsskötare.

– Men jag upptäckte ganska snabbt att jag ville jobba med människor istället för med ting. Så efter militärtjänstgöringen utbildade jag mig till undersköterska och sedan till ambulanssjukvårdare. Nu är jag inne på mitt tredje år och jag har aldrig ångrat en dag, säger Oskar Lindberg.

 

Text och foto: Lisa Thorsén