Med siktet inställt på kirurgi

En av läkaren Menna Shalabis starkaste upplevelser under utbildningen var när en kvinnlig cancerpatient fick ett nytt bröst.

– När jag mötte hennes glädje kände jag att det här vill jag kunna ge till andra.

Menna Shalabi är efter läkarexamen mitt inne i sin allmäntjänstgöring, AT. Under 21 månader arbetar hon inom flera områden på sjukhus och vårdcentral för att få en bred erfarenhet av kirurgi, medicin, psykiatri och allmänmedicin. Bland det tyngsta i läkarjobbet hittills är mötet med väldigt sjuka barn, tycker Menna.

– Man är bara människa och samtidigt gäller det att vara professionell. Det är jätteviktigt att ventilera och prata om det som är svårt. Min upplevelse är att det finns bra forum för det.

Arbetar med beroendevård

Just nu håller hon till på beroenderådgivningen i Norrtälje.

– Det är intressant. Vi arbetar inte bara med människan och sjukdomen, utan hela den sociala situationen. Läkare, sjuksköterskor, psykologer och alkohol- och drogterapeuter hjälps åt för att göra det så bra som möjligt för patienten.

– Jag är med i många olika skeenden. Det handlar till exempel om att sitta med vid bedömningar, att delta i ordination av abstinensmedicinering och att hjälpa patienten till rätt instans utanför själva hälso- och sjukvården, berättar Menna.

Jag vill gärna arbeta konkret med mina händer. 

Kirurgi nästa steg

Snart är dags att specialisera sig. Menna vill bli kirurg. Ända sedan mötet under utbildningen med patienten som fick ett nytt bröst har den rekonstruktiva kirurgin lockat särskilt. Rekonstruktiv kirurgi är kirurgi som återställer skadade eller saknade kroppsdelar och vävnader efter olyckor och sjukdomar, eller som är medfödda.

– Det känns mycket meningsfullt att kunna hjälpa människor, att göra något bra för andra som betyder mycket för dem. Jag tycker att kirurgi är väldigt spännande och vill gärna arbeta konkret med mina händer.

– Dessutom tilltalar den rekonstruktiva kirurgin mitt estetiska sinne, berättar Menna.

Bytte plan i gymnasiet

Hennes estetiska sinne fick henne att först planera för ett yrkesliv som ingenjör eller arkitekt. Båda föräldrarna är läkare så under de tidiga tonåren kändes det också viktigt att bli något annat.

– Men på gymnasiet blev jag så fascinerad av människokroppen under biologilektionerna. Jag kände att än vilken maskin eller byggnad jag skapar så kommer ingen konstruktion att bli lika komplicerad och intressant som människokroppen. Då insåg jag att det var läkare jag ville bli ändå, avslutar Menna Shalabis.

 

Text och foto: Lisa Thorsén