Han blir en bättre psykolog och en bättre forskare

Efter många år som psykolog på Dövblindteamet bestämde sig Mattias Ehn för att också börja forska.

– Det är väldigt roligt att kunna förena arbetet på kliniken med kunskapsutveckling, säger han.

Mattias har arbetat som psykolog inom dövblindområdet i tio år. De flesta patienter han träffar har Usher syndrom, en sjukdom som innebär medfödd dövhet eller att hörseln är kraftigt nedsatt, samt att synförmågan gradvis blir sämre.

– Usher syndrom är den enskilt största orsaken till dövblindhet, berättar Mattias.

Jag tror att den här kombinationen gör mig till både en bättre psykolog och en bättre forskare.

Doktorerar

Sedan ett par år är han doktorand. Halva arbetstiden ägnar han åt forskning och den andra halvan åt patienter.

– Jag tror att den här kombinationen gör mig till både en bättre psykolog och en bättre forskare, säger Mattias.

I sin forskning undersöker han vilka faktorer som spelar roll för hur patienterna mår, till exempel vad det betyder att arbeta.

– Vi kan se att det finns ett samband mellan arbete och mående, men exakt vad det beror på är för tidigt att säga. Vi vet inte om de som mår bra är de som också orkar jobba, eller om det är jobbet i sig som gör att människor mår bra.

– Generellt finns det väldigt lite forskning om dövblindhet. Nu gör vi en rad grundläggande tvärvetenskapliga studier, förklarar Mattias.

Stödjer patienterna att hitta sin berättelse

Dövblindteamet har kontakt med ungefär 250 patienter i alla åldrar. Hälften av dem har Usher syndrom. Runt varje patient finns ett team med psykolog, kurator och specialpedagog.

– Mina patienter är en ganska okänd grupp. Det finns lite kunskap i samhället om vad dövblindhet innebär. När både hörsel och syn försämras kan inte det ena sinnet kompensera det andra.

Det är extra knepigt när det gäller kommunikation, information, orientering och förflyttning, berättar Mattias.

Ofta handlar Mattias arbete om att stödja sina klienter att hantera förluster och förändringar i livet.

– Det kan handla om skilsmässa, om att flytta hemifrån eller om att sluta jobba. Då ställer dövblindheten till det. Helt plötsligt dyker stora behov upp.

– Jag ser att det är viktigt för mina patienter att lära känna sig själva och sina behov och att våga uttrycka dem. Det handlar om att skapa en berättelse om sig själv där dövblindheten är en del och delvis en ny identitet.

Valde från ekonomi till psykologi

Först tänkte Mattias bli ekonom. Men han upptäckte ganska snart att det var de delar som handlade om människor och relationer i ekonomistudierna som intresserade honom mest.

– Tillsammans med mina positiva erfarenheter av psykoterapi när min egen synförmåga gick ned ledde det till att jag valde att läsa till psykolog istället, säger Mattias Ehn.

 

Text och foto: Lisa Thorsén