Ett av Stockholms hetaste byggen

Civilingenjör Malin Ingemarson är med om att omforma staden. Som programledare för Slussen och spårutbyggnaden i Nacka befinner hon sig mitt i ett av Stockholms hetaste byggen.

– Det är tillfredsställande att arbeta med något som kommer att påverka Stockholm i generationer framåt, säger hon.

Program är namnet på trafikförvaltningens stora projekt. Som programledare har Malin det övergripande ansvaret.

Sommaren 2016 var den stora byggstarten för Slussen, en av kollektivtrafikens riktigt stora knutpunkter. Hela ombyggnaden är beräknad att ta cirka tio år. Det är Stockholms stad som bygger och trafikförvaltningen är en viktig kravställare. Det handlar om att säkerställa att allt som hör till kollektivtrafiken runt Slussen fungerar både praktiskt, säkert och lagenligt under och efter ombyggnaden.

– Runt Slussen rör sig varje dygn flera hundratusen resenärer och det ska de fortsätta att kunna göra även under ombyggnaden.

– Det krävs det väldigt mycket input från trafikförvaltningen hur resenärer rör sig, vilka krav som ställs på de nya anläggningarna och hur man får bygga i närheten av till exempel tunnelbanan. Vi måste också ha koll på hur de nya kollektivtrafikanläggningarna byggs eftersom vi ska ta över dem i slutändan, förklarar Malin.

Det gäller att ta initiativ och formulera egna idéer.

Förklarar det komplexa

Hon beskriver sig som något av ett språkrör som ser till att all information i projektet förädlas till en begriplig berättelse.

– Min roll handlar mycket om kommunikation, både uppåt och utåt. Tillsammans med spårutbyggnaden på Saltsjöbanan och Tvärbanan bildar hela Slussen ett komplicerat pussel som påverkar hela trafikapparaten för Nacka och Värmdö. Det gäller att kunna förklara hur allt hänger ihop för landstingsledning, politiker och allmänhet, berättar hon.

Ekonomi och budget är också hennes ansvar, liksom att bygga upp den organisation som arbetar med Slussen.

Hon tycker att hennes arbete på många sätt är väldigt fritt och omväxlande.

– I botten måste jag vara principfast om hur viktig kollektivtrafiken är i Stockholm, men det gäller att ta initiativ och formulera egna idéer. Man måste också vara beredd på att tänka om. Plötsligt kan förutsättningarna ändra sig, ibland på grund av politiska beslut och ibland på grund av vädret. Det gäller att inte vara för fyrkantig utan att svänga med, som ett sjögräs i havet.

Nöjd med sitt val

Malin har arbetat fem år på trafikförvaltningen och tycker att hon fått ett väldigt bra stöd för att utvecklas och ta allt större ansvar.

– Jag har hela tiden fått uppbackning i form av ledarskapskurser och andra verktyg, säger hon.

När hon var yngre studerade hon litteraturvetenskap och dramatik.

– Men samhällsbyggande är mer konkret utan att för den delen sakna dramatik, avslutar Malin Ingemarson.

 

Text och foto: Lisa Thorsén