Ett arbete som liknar detektivens

Anna Wittink är specialist på dialysutrustning. Som medicinteknisk ingenjör på Kungsholmsdialysen finns hon mitt bland patienterna.

– Det är verkligen meningsfullt att arbeta med teknik i människans tjänst, säger hon.

Dialys är en livsuppehållande behandling som renar blodet när njurarna inte räcker till. Anna är ansvarig för att all medicinteknisk utrustning som används för att behandla och diagnostisera patienterna är säker och fungerar. Hon håller också utbildningar i teknik för både personal och patienter.

Jobbar mitt i verksamheten

På den avdelning Anna arbetar sköter patienterna sin dialys själva. Om något inte fungerar som det ska kan sjukvårdspersonalen oftast bara stiga in på hennes kombinerade kontor och verkstad och be henne om råd.

– Vi som arbetar med dialysutrustning är närmare patienterna än vad många medicintekniska ingenjörer vanligen är. Det beror bland annat på att på att jag måste ha min verkstad här. Utrustningen behöver ett speciellt, väldigt rent, vatten och systemet för att rena vattnet finns här på mottagningen, förklarar Anna.

Jag lär mig ändå hela tiden.

Hjälper patienter i hemmet

Till mottagningen hör också 30 patienter som får dialys i hemmet. Det är Anna och hennes kollegor som installerar den utrustning som krävs för att patienterna skall kunna utföra dialys i hemmet och ser till så att de får den tekniska kunskap de behöver.

– Ibland kan vi lösa tekniska problem på telefon men ungefär hälften av min arbetstid är jag på hembesök. Ibland behöver vi byta dialysutrustning för att kunna köra diagnosprogram här på mottagningen.

– Nu har jag har arbetat med dialysutrustning i 20 år och lär mig ändå hela tiden. Det finns alltid något nytt att fördjupa sig i.

Teknik som hjälper

Anna har alltid varit intresserad av teknik. På gymnasiet gick hon den fyraåriga tekniska utbildningen.

– Det var en studie- och yrkesvägledare som tipsade mig om medicinsk teknik. Jag kände på en gång att det var något för mig och fortsatte med den inriktningen på universitetet. Det är så meningsfullt att arbeta med teknik som hjälper människor, säger Anna Wittink.

 


Text och foto: Lisa Thorsén