Region Stockholm som arbetsgivare

Lättläst

Vi är en av Sveriges största arbetsgivare. Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbast växande region.

Agenda
Talare

Arkiv
-

Region Stockholm är en verksamhet i ständig rörelse med ett livsviktigt uppdrag. Våra 45 000 kvalificerade medarbetare är den viktigaste tillgången för att lyckas med vårt uppdrag. Här arbetar bland annat röntgensjuksköterskor, samhällsplanerare, ingenjörer, kulturstrateger och ortopeder. Region Stockholm kännetecknas av öppenhet, pålitlighet, kompetens och samverkan.

Stolta, delaktiga och ansvarstagande medarbetare

Engagerade medarbetare med inflytande, lust att lära och en vilja att ta sig an utmaningar. Det är viktiga pusselbitar för att nå både resultat och mål. I en föränderlig värld, som ställer nya krav på verksamheten, är våra medarbetares kompetens avgörande.

I våra medarbetares uppdrag ingår att:

  • arbeta för att uppnå verksamhetens mål
  • medverka aktivt till att utveckla verksamheten
  • ta egna initiativ till att utveckla sin egen kompetens utifrån verksamhetens behov
  • vara lyhörd och ta initiativ till förnyelse och förbättring
  • bidra till att skapa ett positivt arbetsklimat

medarbetare sjukvård man

Tydligt och starkt chef- och ledarskap

Inom Region Stockholm värderar vi chef- och ledarskapet högt. Våra chefer är tydliga arbetsgivare som utvecklar och driver verksamheten framåt, tillsammans med medarbetarna.

Vi ger våra chefer stöd att utvecklas inom områden som ledarskap, strategisk utveckling, ekonomisk styrning och utveckling för ledningsgrupper. Vi arbetar aktivt för att identifiera chefskandidater.

I våra chefers uppdrag ingår att:

  • leda arbetet så att verksamheten utvecklas och effektiviseras
  • arbeta aktivt med resultatuppföljning
  • kommunicera mål och krav på resultat till medarbetarna
  • ge möjlighet till utveckling och lärande i arbetet
  • skapa förutsättningar för dialog, medinflytande, samverkan och trivsel

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?