Kliniskt placeringsprogram – KliPP

Region Stockholm erbjuder årligen cirka 97 000 student- och elevveckor för verksamhetsintegrerat lärande, VIL. Administration av platserna sker via Kliniskt placeringsprogram, KliPP.

Alla platser för VIL för högskolestudenter hanteras via KliPP.

KliPP är uppbyggt utifrån VIL-processen

  1. Utbildningsanordnare på lärosätet gör förfrågan om platser för VIL till verksamheten.
  2. Vårdverksamheter reserverar platser.
  3. Utbildningsanordnare på lärosätet placerar och publicerar studerande på reserverade platser.
  4. Handledare/lärare har möjlighet att ta del av studerandes uppgifter.
  5. Studerande kan själva ta del av sina placeringar.

Förutom att KliPP stödjer administrationen kring platshanteringen utgör uppgifterna underlag för fakturering. De registrerade uppgifterna är också viktiga för att se historik över vilka studenter som vistats i verksamheten under en viss period.

Utbildning

Systemförvaltningen för KliPP anordnar utbildning för de som arbetar med förfrågan (beställning), reservation och placering av studeranden i KliPP. För mer information och anmälan se utbildningar i KliPP Lärtorget.

KliPP grund för lärosäte/högskola/yrkeshögskola

KliPP grund för vårdverksamhet

KliPP workshop/öppet hus för verksamhets- och utbildningssamordnare