LIA-samordnare för medicinska sekreterare på yrkeshögskola eller i vårdverksamhet

Lärande i arbete, LIA, är en central del i utbildningen för medicinska sekreterare. Region Stockholm ansvarar för att erbjuda så många platser som möjligt med god kvalitet.

Riktlinjer för hantering av LIA-platser

  • Skolorna ska göra sina förfrågningar om plats till respektive verksamhets  samordnare senast den 31 mars för höstterminen respektive den 30 september för vårterminen.
  • Förfrågningar hanteras via KliPP.
  • För skolor som inte är lokaliserade i Stockholms län och för studerande som inte är skrivna i länet gäller särskilda regler.
  • I dokumentet Riktlinjer för LIA för medicinska sekreterare finns det mer information.
  • Lärosätena ansvarar för att beställa e-tjänstekort för studerande inom Region Stockholm. Studenten kasserar e-tjänstekortet efter avslutad utbildning.