APL/LIA-samordnare för vårdyrken på gymnasiet, vuxenutbildning, yrkeshögskola eller i vårdverksamhet

Arbetsplatsförlagt lärande, APL, och lärande i arbete, LIA, är en central del i utbildningarna med inriktning mot hälso- och sjukvård. Region Stockholm ansvarar för att erbjuda så många platser som möjligt med god kvalitet.

Skolornas APL/LIA-samordnare ansvarar för förfrågan om platser för de studerandes räkning och att tillsammans med lärarna informera de studerande om vilka rutiner och regler som gäller och vad de själva ansvarar för inför sin praktikperiod.

Riktlinjer för hantering av APL- och LIA-platser

  • Skolorna ska göra sina förfrågningar om plats till respektive verksamhets samordnare senast den 31 mars för höstterminen respektive den 30 september för vårterminen.
  • En särskild blankett används för alla förfrågningar.
  • För skolor som inte är lokaliserade i Stockholms län och för studerande som inte är skrivna i länet gäller särskilda regler.
  • I dokumentet Riktlinjer för APL och LIA finns det mer information.