För dig som ska göra ST-utbildning

I Region Stockholm finns drygt 1 800 ST-läkare anställda inom ett 60-tal specialiteter.

Det är våra olika verksamheter inom respektive sjukhus, primärvård, psykiatri och geriatrik som rekryterar ST-läkare. ST-anställningarna inom Region Stockholm är tillsvidareanställningar.

Behörighet

Du måste vara legitimerad läkare för att söka ST-tjänst. Det är ofta en merit att ha tjänstgjort som underläkarvikarie inom en verksamhet innan du ansöker.

Ansökan

Tjänsterna, ST-blocken, annonseras på respektive verksamhets webbplats.

Upplägg och innehåll

I Socialstyrelsens föreskrifter finns målbeskrivningar för alla specialiteter. Förutom medicinkompetenserna, specifika för varje specialitet, ingår kommunikation, ledarskap, medicinvetenskap och kvalitetsarbete för samtliga specialiteter.

För att uppnå specialistkompetens ska du förvärva de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som föreskrivs för respektive specialitet. Det gör du genom att under minst fem år genomgå specialisttjänstgöring som läkare under handledning och genom att delta i kompletterande utbildning.

Efter fullgjord och godkänd ST-tjänstgöring ansöker du om legitimation hos Socialstyrelsen.