Sök AT-tjänst eller ST-tjänst

Allmäntjänstgöring, AT, efter läkarexamen är ett krav för att få läkarlegitimation och för att göra specialisttjänstgöring, ST. Specialisttjänstgöring, ST, är den vidareutbildning som legitimerade läkare genomför för att uppnå specialistkompetens.

För dig som söker AT-tjänstgöring

För dig som söker ST-tjänstgöring

Regioner har ej längre rätt att förordna olegitimerade läkare

Kammarrätten i Stockholm har i en dom konstaterat att Socialstyrelsens föreskrift (SOSFS 2000:6) som ger regioner rätt att besluta om särskilt förordnande för bland annat AT-läkare inte får tillämpas eftersom regeringens bemyndiganden står i strid med lag. Kammarrättens dom vann laga kraft den 7 maj.

Detta innebär att Socialstyrelsen ska besluta om särskilt förordnande i samtliga fall enligt huvudregeln i patientsäkerhetslagen och till dess att en lagändring kommit till stånd behöver regionerna ansöka om särskilt förordnande.

Mer information finns på Socialstyrelsens hemsida