Sök AT-tjänst eller ST-tjänst

Allmäntjänstgöring, AT, efter läkarexamen är ett krav för att få läkarlegitimation och för att göra specialisttjänstgöring, ST. Specialisttjänstgöring, ST, är den vidareutbildning som legitimerade läkare genomför för att uppnå specialistkompetens.

För dig som söker AT-tjänstgöring

Region Stockholm anställer årligen cirka 200 AT-läkare. Beslut har tagits om att successivt utöka antalet AT-tjänster och det arbetet pågår.

Behörighet

Du måste ha avlagt din läkarexamen och fått ditt examensbevis innan du kan söka AT. Detsamma gäller för dig som genomgått läkarutbildning utomlands och ska genomgå kompletterande utbildning. Det är ofta en merit att ha vikarierat som underläkarvikarie innan du söker AT.

Ansökan

Tjänsterna annonseras på respektive sjukhus webbplats, i allmänhet två gånger per år, eller via ansökningssystemet på landstingets webbplats. Ansökan sker enligt anvisningar i annonserna till respektive sjukhus. Landstinget har ingen central anställning av AT.

Följande sjukhus i Region Stockholm anställer AT-läkare i samarbete med vårdgivare i psykiatrisk vård och allmänmedicin/primärvård:

  • Capio S:t Görans sjukhus
  • Danderyds Sjukhus AB
  • Karolinska Universitetssjukhuset, Solna och Huddinge
  • Södersjukhuset AB
  • Södertälje Sjukhus AB
  • TioHundra AB (Norrtälje sjukhus)

Upplägg/innehåll

Enligt reglerna ska AT genomföras under handledning på ett så kallat blockförordnande, en tidsbegränsad sammanhållen anställning som omfattar minst 18 månader.

Fördelning ska vara enligt följande:

  • Nio månader fördelade mellan invärtesmedicinska specialiteter och opererande specialiteter.
  • Tre månader inom psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri.
  • Sex månader inom allmänmedicin.

Efter fullgjord och godkänd AT-tjänstgöring ansöker du om legitimation hos Socialstyrelsen.

För dig som söker ST-tjänstgöring

I Region Stockholm finns drygt 1 800 ST-läkare anställda inom ett 60-tal specialiteter.

Det är de olika verksamheterna inom respektive sjukhus, primärvård, psykiatri och geriatrik som rekryterar ST-läkare. ST-anställningarna inom Region Stockholm är tillsvidareanställningar.

Behörighet

Du måste vara legitimerad läkare för att söka ST-tjänst. Det är ofta en merit att ha tjänstgjort som underläkarvikarie inom en verksamhet innan du ansöker.

Ansökan

Tjänsterna, ST-blocken, annonseras på respektive verksamhets webbplats.

Upplägg/innehåll

I Socialstyrelsens föreskrifter finns målbeskrivningar för alla specialiteter. Förutom medicinkompetenserna, specifika för varje specialitet, ingår kommunikation, ledarskap, medicinvetenskap och kvalitetsarbete för samtliga specialiteter.

För att uppnå specialistkompetens ska du förvärva de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som föreskrivs för respektive specialitet. Det gör du genom att under minst fem år genomgå specialisttjänstgöring som läkare under handledning och genom att delta i kompletterande utbildning.

Efter fullgjord och godkänd ST-tjänstgöring ansöker du om legitimation hos Socialstyrelsen.

Framtidens Specialistläkare

Framtidens specialistläkare (FSL 2018) äger rum 4-7 september i Malmö.

Du som är ST-läkare på FSL 2018 kan få intyg enligt Socialstyrelsens riktlinjer motsvarande del av delmål eller helt delmål, beroende på vad du väljer att delta i.

Mer om Framtidens Specialistläkare