Karriär och utveckling

Välkommen till en meningsfull, spännande och föränderlig värld. Här finns många möjligheter för dig som vill utvecklas inom en rad olika yrken där du kan göra skillnad.

Stockholms läns landsting är med sina drygt 44 000 medarbetare en av Sveriges största arbetsgivare. De flesta arbetar med hälso- och sjukvård, men här finns också andra yrkesroller som till exempel projektledare, ekonomer, jurister och ingenjörer.

Din utvecklingsresa börjar direkt

Landstinget är en organisation där det erbjuds stora möjligheter till utveckling och din utvecklingsresa börjar direkt i och med den introduktion du får som nyanställd.

Om du kommer direkt från en utbildning kan steget från skolbänken till den praktiska verkligheten kännas väldigt stort. För att minska steget och skapa trygghet i yrkesrollen så har vi till exempel infört introduktionsprogram i flera av våra verksamheter, bland annat för sjuksköterskor, undersköterskor och tandvårdspersonal.

På flera håll finns även olika typer av upplägg med handledare alternativt att du under en period får gå dubbelt med någon som är mer erfaren.

Fortsätt att utvecklas i din yrkesroll

Hos oss kan du göra karriär oavsett om du jobbar inom sjukvården eller i någon annan del av verksamheten.

För att skapa bra förutsättningar för utveckling håller vi på att ta fram landstingsgemensamma kompetensstegar för olika yrkesgrupper. Med en kompetensstege blir det tydligt vilka utvecklings- och karriärvägar det finns för just din yrkesroll.

De första yrkesgrupperna som har fått en kompetensstege är sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor samt barnmorskor i klinisk vård. Även  kompetensstege för undersköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter är framtagna och klara. Andra yrken som står på tur är röntgensjuksköterskor och medicinsk sekreterare. I höst startar vi arbetet med kompetensstege för biomedicinska analytiker.

Som stor koncern kan vi också erbjuda ett stort utbud av kurser och utbildningar inom olika områden, både yrkesspecifika och mer generella. Just nu genomför vi en satsning med löneförmån under specialistsjuksköterskeutbildning.

Är du nyfiken på en ledarroll?

Inom landstinget finns många möjligheter för dig som har ledarambitioner. En del av våra chefer har rekryterats direkt till en chefsposition och en del har börjat som medarbetare och sedan valt att utvecklas vidare.

I landstinget finns mer än 2 000 chefer och av dem är 73% kvinnor.

Med vårt nya chefskandidatprogram "Morgondagens chefer" vänder vi oss till dig som arbetar inom landstinget och som är nyfiken på att bli chef.

Utvecklingsresa för chefer

Vi vill att det ska finnas något för alla ledare som söker utveckling och därför erbjuder vi flera olika typer av ledarutvecklingsprogram. Här presenterar vi några av våra koncernövergripande program:

  • Morgondagens chefer - för dig som är nyfiken på att bli chef
  • Introduktionsdag för dig som är ny i din roll
  • Ung och chef - nätverk för unga chefer
  • Utvecklingsgrupper för chefer - en chefhandledningsgrupp
  • RUFF - utvecklingsprogram för framtidens förvaltningsledning.