För dig med utländsk utbildning

För dig med utbildning från EU/EES-området

Du som har utbildning från utlandet är välkommen att jobba hos oss i Stockholms läns landsting. Alla lediga tjänster hittar du på www.sll.se/ledigajobb

Har du en vårdutbildning från EU/EES ansöker du hos Socialstyrelsen om att få svensk legitimation. För att arbeta inom Stockholms läns landsting krävs förutom svensk legitimation goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS).

Kraven för svensk legitimation fastställs av Socialstyrelsen.

Mer information hittar du här:

För dig med utbildning utanför EU/EES-området

Du som har utbildning från utlandet är välkommen att jobba hos oss i Stockholms läns landsting. Alla lediga tjänster hittar du på www.sll.se/ledigajobb

Landstinget arbetar med att underlätta för vårdpersonal med examen utanför EU/EES-området att få svensk legitimation och en god introduktion till svensk hälso- och sjukvård.

Landstinget kan erbjuda i första hand läkare, sjuksköterskor och tandläkare skrivna i Stockholms län ekonomiskt stöd för exempelvis praktik- och provtjänstgöringsplatser i verksamheter inom landstinget.

För att kunna ta del av insatserna ska deltagarna behärska det svenska språket på en nivå som motsvarar Socialstyrelsens krav. Det finns flera utbildningsamordnare som erbjuder lämpliga språkkurser. Karolinska Institutet erbjuder kompletteringskurser för personer med examen utanför EU/EES-området.

På Socialstyrelsen.se kan du läsa mer om vad som krävs för att få svensk legitimation för just ditt yrke och därmed kunna söka en anställning inom Stockholms läns landsting. Vi rekommenderar dig att så snart som möjligt skicka dina handlingar till Socialstyrelsen som granskar din utbildning och beslutar om hur du kan gå vidare.

Mer information hittar du här:

Vägen till jobben - en webbplats för dig med utländsk utbildning inom sjukvården

Webbplatsen vänder sig till dig som är nyanländ, har bott i Sverige kort eller lång tid och har en utländsk utbildning inom sjukvård. Här finns till exempel information och vägledning om hur du kan komplettera din utbildning.

Läs mer här: Vägen till jobben

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) står bakom webbplatsen.

Utbildning till Språkombudsutbildare

Vägar till jobb är ett projektet som bland annat syftar till att underlätta vägen till svensk legitimation inom hälso- och sjukvård och tandvård. Inom ramen för detta projekt finns Språkombudsutbildarutbildningen.

Om utbildningen
Som språkombudsutbildare kommer du att utbilda medarbetare inom hälso- och sjukvården till språkombud. Språkombud stöttar sina kollegor i språkutveckling på sin arbetsplats. Tillsammans med sina chefer kommer språkombudet att arbeta för att göra hela arbetsplatsen språkutvecklande, för en bättre kommunikation.

Läs mer om utbildningen 

Möt tre medarbetare med utbildning i annat land 

Taraneh Nayyer Tabrizi, legitimerad sjuksköterska
Utbildning: Iran
Kompletterande sjuksköterskeutbildning i Sverige: 1 år
Arbetar på Karolinska Universitetssjukhuset Solna sedan 2015
Levt i Sverige: 6 år

Jag har läst alla kurser i svenska på SFI vilket har tagit lång tid.

Ayako Miayakawa, överläkare
Utbildning: Japan
Kom till Sverige för: Kärlek
Provtjänstgöring för svensk legitimation: 6 månader
Levt i Sverige: 10 år

Jag vet att Sverige är ett av de bästa länder i världen när det gäller jämställdhet men det är inte tillräckligt jämställt än.

Rodolfo Sanchez Salas, ST-läkare, urolog
Utbildning: Venezuela
Kom till Sverige för: Att komplettera sin urologutbildning med robotkirurgi Provtjänstgöring för svensk legitimation: 6 månader
Levt i Sverige: 4 år

Oavsett var du är, oavsett var du kommer ifrån: gör ditt bästa.