Region Stockholm som arbetsgivare

Lättläst

Region Stockholm är en av Sveriges största arbetsgivare. Stolta, delaktiga och ansvarstagande medarbetare är av stor betydelse för att nå verksamhetens mål.

Attraktiva och utvecklande arbetsplatser som värdesätter mångfald och erbjuder en engagerad, hälsosam och hållbar arbetsmiljö är en självklarhet för oss. Nytänkande, kreativitet och effektivitet med patienten och kunden i fokus är viktiga nyckelord.

För att varje medarbetare ska utveckla sina färdigheter och bidra till bättre kvalitet i verksamheten, erbjuder vi kontinuerlig kompetensutveckling.

Stolta, delaktiga och ansvarstagande medarbetare

Engagerade medarbetare med inflytande, lust att lära och en vilja att ta sig an utmaningar. Det är viktiga pusselbitar för att nå både resultat och mål. I en föränderlig värld, som ställer nya krav på verksamheten, är våra medarbetares kompetens avgörande.

I våra medarbetares uppdrag ingår att:

  • arbeta för att uppnå verksamhetens mål
  • medverka aktivt till att utveckla verksamheten
  • ta egna initiativ till att utveckla sin egen kompetens utifrån verksamhetens behov
  • vara lyhörd och ta initiativ till förnyelse och förbättring
  • bidra till att skapa ett positivt arbetsklimat

medarbetare sjukvård man

Tydligt och starkt chef- och ledarskap

Inom Region Stockholm värderar vi chef- och ledarskapet högt. Våra chefer är tydliga arbetsgivare som utvecklar och driver verksamheten framåt, tillsammans med medarbetarna.

Vi ger våra chefer stöd att utvecklas inom områden som ledarskap, strategisk utveckling, ekonomisk styrning och utveckling för ledningsgrupper. Vi arbetar aktivt för att identifiera chefskandidater.

I våra chefers uppdrag ingår att:

  • leda arbetet så att verksamheten utvecklas och effektiviseras
  • arbeta aktivt med resultatuppföljning
  • kommunicera mål och krav på resultat till medarbetarna
  • ge möjlighet till utveckling och lärande i arbetet
  • skapa förutsättningar för dialog, medinflytande, samverkan och trivsel