Särskild satsning på vården för äldre

Vård för äldre är en stor och viktig del i framtidens hälso- och sjukvård. En särskild satsning på geriatriken kommer att skapa 7 300 nya vårdtillfällen fram till 2019.

Vård utifrån patientens behov

Patientens behov ska i ännu högre grad vara styrande när vården för äldre utvecklas. En utökad samordning ska bidra till att patienten inte behöver flytta runt mellan olika vårdgivare, utan att vården ges där patienten är.

Rehabiliteringens roll stärks

Rehabiliteringens roll i äldrevården ska stärkas. Den största delen av rehabiliteringen ska fortfarande ske inom primärvården, men också i patientens hemmiljö genom den ökade satsningen på avancerad sjukvård i hemmet. Genom den nya vårdformen stödjande vård ska även patienter inom akutvården kunna stanna där och få den rehabilitering de behöver.

Större möjligheter att bedriva forskning och utbildning

Geriatriken (åldrandets sjukdomar) ska integreras bättre i den övriga specialistvården, vilket i sin tur skapar större möjligheter att bedriva forskning och utbildning inom äldrevården.